radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

možnosti přístroje Magnetom Skyra 3T

možnosti magnetické rezonance s vysokým magnetickým polem („high-field“ MRI)

 

 

 

  • nová generace magnetické rezonance firmy Siemens Healthcare
  • Magnetom Skyra 3T (magnetické pole 3 Tesla) – oficiální informace výrobce zde
  • Klinika zobrazovacích metod (Clinic of Imaging Methods, University Hospital Pilsen), Plzeň

ukázky výstupů z jednotlivých druhů 3T MR vyšetření
mozek a mícha (central nervous system), funkční vyšetření (functional MRI) se spektroskopií
břicho (abdomen)
pánev (pelvis)
prostata (prostate) – včetně MR spektroskopie
angiografie (angiography)
klouby (joints)
srdce (cardiac)

All images on this 3T presentation was published with courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén