radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa, Tomáš Vendiš 24. srpna 2011

možnosti magnetické rezonance s vysokým magnetickým polem („high-field“ MRI)

 

 

 

  • nová generace magnetické rezonance firmy Siemens Healthcare
  • Magnetom Skyra 3T (magnetické pole 3 Tesla) – oficiální informace výrobce zde
  • Klinika zobrazovacích metod (Clinic of Imaging Methods, University Hospital Pilsen), Plzeň

ukázky výstupů z jednotlivých druhů 3T MR vyšetření
mozek a mícha (central nervous system), funkční vyšetření (functional MRI) se spektroskopií
břicho (abdomen)
pánev (pelvis)
prostata (prostate) – včetně MR spektroskopie
angiografie (angiography)
klouby (joints)
srdce (cardiac)

All images on this 3T presentation was published with courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.