radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

přednosta kliniky: prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., více informací …
primář: prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD., více informací …
zástupce pro vědu, výuku a výzkum: Doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD.
vrchní rad. asistentka: Mgr. Bc. Karel Mařík (377 104 587)
sekretariát přednosty: Jaroslava Pejřimovská (377 103 436)

úsek KZM – BORY – areál borské části FN
vedoucí lékař: MUDr. Jana Hodová
vedoucí rad. asistent: Bc. Dalibor Blecha

úsek výpočetní tomografie
vedoucí lékař: Doc. MUDr. Jan Baxa, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Tomáš Vendiš

úsek magnetické rezonance
vedoucí lékař: MUDr. Jan Kastner
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Radek Süss

úsek intervenční radiologie
vedoucí lékař: MUDr. Petr Duras
vedoucí rad. asistentka: Bc. Jakub Beránek

úsek ultrasonografie
vedoucí lékař: MUDr. Václav Skála

úsek pediatrické radiologie
vedoucí lékařka: MUDr. Renata Vondráková

úsek konvenční radiologie a sonografie
vedoucí lékařka: Doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Pavel Nedbal

úsek neurointervenční radiologie
vedoucí lékař: MUDr. Vít Buriánek

úsek nukleární medicíny
vedoucí lékař: MUDr. Alexander Malán
vedoucí rad. asistent: Bc. Tereza Záhořová

úsek hybridních zobrazovacích metod (PET/CT)
vedoucí lékařka: MUDr. Eva Ferdová

úsek nukleární kardiologie
vedoucí lékař: MUDr. Alexander Malán

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.