radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

přednosta kliniky: prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD., více informací …
primář:
zástupce pro vědu, výuku a výzkum: Doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD.
vrchní rad. asistentka: Mgr. Bc. Karel Mařík (377 104 587)
sekretariát přednosty: Jaroslava Pejřimovská (377 103 436)

úsek KZM – BORY – areál borské části FN
vedoucí lékař: MUDr. Jana Hodová
vedoucí rad. asistent: Bc. Dalibor Blecha

úsek výpočetní tomografie
vedoucí lékař: Doc. MUDr. Jan Baxa, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Tomáš Vendiš

úsek magnetické rezonance
vedoucí lékař: MUDr. Jan Kastner
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Radek Süss

úsek intervenční radiologie
vedoucí lékař: MUDr. Petr Duras
vedoucí rad. asistentka: Bc. Jakub Beránek

úsek ultrasonografie
vedoucí lékař: MUDr. Václav Skála

úsek pediatrické radiologie
vedoucí lékařka: MUDr. Renata Vondráková

úsek konvenční radiologie a sonografie
vedoucí lékařka: Doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Pavel Nedbal

úsek neurointervenční radiologie
vedoucí lékař: MUDr. Vít Buriánek

úsek nukleární medicíny
vedoucí lékař: MUDr. Alexander Malán
vedoucí rad. asistent: Bc. Tereza Záhořová

úsek hybridních zobrazovacích metod (PET/CT)
vedoucí lékařka: MUDr. Eva Ferdová

úsek nukleární kardiologie
vedoucí lékař: MUDr. Alexander Malán

laboratoř forenzní radiologie
Doc. MUDr. Jan Baxa, PhD.
Mgr. Bc. Tomáš Vendiš

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.