radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Akce, které pořádá naše klinika pro lékaře, radiologické asistenty a jiné NELZP pracovníky jsou publikovány také na vzdělávacím portále mdct.cz.

prezentace Oddělení dalšího vzdělávání FN Plzeň

Fakultní nemocnice v Plzni získala akreditaci pro vzdělávání radiologických asistentů:
Specializační studium pro radiologické asistenty
 

Atestace (atestační zkoušky):
Zobrazovací technologie  v radiodiagnostice – 14.4.2015 (obsazeno), 19.11.2015
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii – 15.4.2015
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně – 8.dubna 2015
 
Nový ročník specializačního studia Zobrazovací technologie v radiodiagnostice:
ZM –  19.10. – 23.10.2015, FN Plzeň
OM1 – 23. – 27. 11. 2015 , FN Plzeň
Nový ročník specializačního studia Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii:
ZM –  19.10. – 23.10.2015, FN Plzeň
OM1 – 23. – 27. 11. 2015 , FN Plzeň
Nový ročník specializačního studia Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně:
ZM –  19.10. – 23.10.2015, FN Plzeň
OM1 – 23. – 27. 11. 2015 , FN Plzeň
 

nabídka certifikovaných kurzů
CK Analogová a digitální skiagrafie teorie (nabídka zde): 19.10.  – 23.10.2015, pak následuje praxe na akr. pracovišti a na neakreditovaném pracovišti, závěrečná zkouška
CK Zobrazování magnetickou rezonancí  teorie (nabídka zde): 5. – 9.10.2015, pak následuje praxe na akr. pracovišti a na neakreditovaném pracovišti, závěrečná zkouška
CK Zobrazování výpočetní tomografií  teorie (nabídka zde): jaro 2016, pak následuje praxe na akr. pracovišti a na neakreditovaném pracovišti, závěrečná zkouška

Pro posluchače SV připravujeme ve spolupráci s LF UK v Plzni  každoročně
Kurz radiační ochrany při nakládání se zdroji ionizujícího záření ve zdravotnictví – předběžně prosinec 2015

Kontakty pro informace a přihlášky:
MUDr. Renata Jirková, jirkovar@fnplzen.cz, 377 402 334
Marie Malá, malama@fnplzen.cz, 377 402 386

Chcete-li být aktuálně informováni o možnostech vzdělávání ve FN Plzeň, staňte se našimi fanoušky na Facebooku…

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.