radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

zobrazení angiografií

MR angiografie ledvin.Speciální technika zobrazení mozkových tepen bez nutnosti podání kontrastní látky - objemová rekonstrukce.Speciální technika zobrazení mozkových tepen bez nutnosti podání kontrastní látkySpeciální technika zobrazení mozkových tepen bez nutnosti podání kontrastní látkySpeciální technika zobrazení mozkových tepen bez nutnosti podání kontrastní látky
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

zpět na: možnosti přístroje Magnetom Skyra 3T

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.