radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

průvodce sonografií

Za účelem diagnostiky Vašeho zdravotního stavu, Vám bylo ošetřujícím lékařem doporučeno zhotovení sonografického vyšetření.
Zde naleznete rady a návody jak před vyšetřením postupovat.

než vyrazíte do nemocnice

 • zhotovení a popis sonografického vyšetření provádíme na základě žádanky, kterou Vám vystavil Váš ošetřující lékař (nezáleží zda z FN Plzeň nebo odjinud)
 • naše klinika provozuje momentálně 4 sonografická pracoviště
 • připravte si žádanku na vyšetření, kterou Vám vystavil Váš ošetřující lékař
 • před vyšetřením budete požádáni o vysvlečení do spodního prádla (dle požadovaného vyšetření)
 • není-li to nezbytně nutné, neberte si do nemocnice šperky, zlato náušnice, cenné věci, atd.
 • plánky nemocnice a umístění pracovišť naleznete zde

před vyšetřením

 • dostavte se k sonografickému pracovišti (4. patro ze vchodu C, F; v případě sonografie prsů 4. patro ze vchodu B)
 • u sonografických vyšetření budete požádáni o vysvlečení

samotné vyšetření

 • lékař – radiolog – Vás bude instruovat do příslušné polohy nutné pro sonografické vyšetření
 • na vyšetřovanou oblast Vám bude nanesen sonografický gel, který je nezbytně nutný pro správné vyšetření
 • v případě nutnosti Vám bude vydán povel k zadržení dechu
 • sonografie se provádí přejížděním sonografické sondy po vyšetřované oblasti
 • během samotného vyšetření se, prosím, nehýbejte a ležte v klidu
 • vyšetřené trvá v řádu minut, u složitějších vyšetření v řádu desítek minut

po vyšetření

 • otřete si sonografický gel buničinou, která je k dispozici
 • odeberete se do šatny k převlečení
 • není-li Vám řečeno jinak, můžete z pracoviště odejít
 • výsledky Vašeho vyšetření budou poskytnuty Vašemu ošetřujícímu lékaři elektronickou cestou nebo poštou do 3-5 dnů od vyšetření, je-li Váš ošetřující lékař z FN Plzeň, má výsledky obvykle k dispozici ještě týž den v klinickém informačním systému nemocnice

kam dál
více informací o vyšetření na sonografii naleznete zde
poskytování obrazové dokumentace z vyšetření
máte-li nejasnost nebo dotaz, ptejte se v anonymní poradně
ukázky z obrazů  získaných pomocí USG
zpět na výběr jiných vyšetření

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén