radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

zobrazení prostaty (vč. spektroskopie)

MR je velmi vhodná metoda pro zobrazení prostaty s ohledem na pátrání po nádoru. Z tzv. perfúzního vyšetření (opakované vyšetřování v krátké době po podání kontrastní látky) lze získat důležité hodnoty a barevné mapy pro detailní hodnocení.Speciální technik a(tzv. difúzně vážené sekvence) zobrazení prostaty poskytuje další důležitou část pro komplexní hodnocení.Porovnání křivky sycení kontrastní látkou v tumoru (žlutá) a ve zdravé tkáni (červená).
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

zpět na: možnosti přístroje Magnetom Skyra 3T

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.