radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Na základě zhodnocení Vašeho stavu doporučil Váš ošetřující lékař provedení vyšetření pomocí přístroje PET/MR.

PET/MR je nejmodernější metoda využívající dvou metod v rámci jednoho přístroje – magnetickou rezonanci (MR) a pozitronovou emisní tomografii (PET). Nezbytným předpokladem provedení výkonu je podání radioaktivní látky (pro vyšetření PET) a možné podání kontrastní látky (pro vyšetření MR) ke kvalitnímu vyšetření cév a orgánů, o kterém rozhoduje lékař přímo na PET/MR pracovišti.

Tento výkon umožní současně zobrazit funkci a strukturu orgánů Vašeho těla. Přispěje tedy k objasnění či kontrole Vašeho zdravotního stavu, což může mít vliv na další průběh léčby.

Příprava k vyšetření:

K vyšetření přicházejte bez nalíčení (bez řasenek a make-upu, pudrů, vlasových gelů apod.)

Dostavte se nalačno (4 hodiny před vyšetřením užívejte pouze neslazené nápoje, ne kávu a alkohol).

Den před vyšetřením je třeba se vyvarovat zvýšené tělesné námaze nebo intenzivnímu cvičení. Vzhledem k relativní náročnosti vyšetření je nutné mít s sebou doprovodnou osobu, je zcela nevhodné po vyšetření řídit motorové vozidlo. Celková doba pobytu na pracovišti je cca 2 – 3 hodiny.

Před vyšetřením budete požádáni o vyplnění anamnestického dotazníku, údaje jsou potřebné ke zjištění Vašeho aktuálního zdravotního stavu a k rozhodnutí o podání kontrastní látky do žíly, která obsahuje gadolinium a výrazně zvyšuje diagnostickou hodnotu prováděného vyšetření. V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky, upozorněte na to předem Vašeho ošetřujícího lékaře i personál PET/MR pracoviště.

Informovaný souhlas k PET/MR vyšetření naleznete zde.

Postup:

Nejprve Vám změříme hladinu krevního cukru odběrem malé kapky krve z prstu na ruce a zavedeme do žíly na předloktí tenkou kanylu, pomocí které Vám bude podána radioaktivní látka pro PET vyšetření.

Následuje akumulační fáze, kdy se bude podaná látka rozptylovat ve Vašem těle. Během této doby (cca 1 hodinu) budete setrvávat v oddělené čekárně bez fyzické aktivity. Pokud lékař neurčí jinak, budete popíjet 1 litr vody, kvůli lepšímu zobrazení střev.

Samotné vyšetření je prováděno vleže na zádech (u vyšetření prsů na břiše) a je nutné se přesně řídit pokyny zdravotnického personálu. Doba snímání v PET/MR přístroji je podle rozsahu vyšetření 20 90 minut.

Rizika a možné komplikace výkonu:

Vyšetření se provádí v silném magnetickém poli, které může poškodit nebo dislokovat (změnit umístění v těle) všechny implantované kovové předměty. Pokud Vám bylo implantováno do těla nějaké cizí těleso, máte defibrilátor nebo kloubní či kostní implantát, z důvodu Vašeho bezpečí informujte o této skutečnosti zdravotní personál.

Výskyt alergických reakcí (například dechová tíseň, pokles krevního tlaku) na kontrastní látky používané při vyšetření magnetickou rezonancí je velmi vzácný.

Během vyšetření se může objevit tzv. panická reakce, tj. strach z uzavřeného prostoru, úzkost, tíseň. Z těchto důvodů máte možnost všechny obtíže ohlásit pomocí speciálního tlačítka vyšetřujícímu personálu. Personál se bude akutním problémem ihned zabývat.

Chování po výkonu:

Po ukončení snímání a v den následující je vhodné, abyste zvýšil(a) příjem tekutin až na několik litrů a často vyprazdňoval(a) močový měchýř s cílem rychlejšího odstranění radioaktivní látky a kontrastní látky.

Radioaktivní prvek 18F emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.

Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.

Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.

Po méně než 24 hodinách od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.