radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Funkce pro usnadnění používání webu uživatelům se zrakovým postižením:
pro správnou funkci přehrávání audia je nutné mít nainstalovaný FlashPlayer
[audio: https://radiologieplzen.eu/wp-content/uploads/wizard_dsa_czech.mp3]

Za účelem diagnostiky nebo nápravy Vašeho zdravotního stavu, Vám bylo ošetřujícím lékařem
doporučeno vyšetření na digitální subtrakční angiografie DSA, intervenční radiologie).
Zde naleznete rady a návody jak před vyšetřením postupovat.

před vyšetřením

 • naše klinika provozuje momentálně komplement DSA ve 4. patře, dostupný ze vchodů C, F
 • během vyšetření Vám bude do tepen nebo žil podána kontrastní látka, je důležité proto (pokud je to možné) min. 4 hodiny před vyšetřením nic nejíst
 • vzpomeňte si, zda nemáte alergii na jód nebo jódové kontrastní látky (!!! pokud ano, sdělte toto neprodleně ošetřujícímu personálu !!!)
 • vyšetření na DSA se obvykle provádí u hospitalizovaných pacientů, budete tedy na pracoviště dopraveni na lůžku, z oddělení, kde jste právě hospitalizováni
 • před vyšetřením Vám bude dán k podpisu souhlas s vyšetřením (tzv. informovaný souhlas); poučující lékař Vám musí sdělit veškerá možná rizika výkonu
 • před vyšetřením budete požádáni o vysvlečení; samotný výkon probíhá na sterilním sále za aseptických podmínek; během vyšetření budete přikryti sterilními rouškami
 • máte-li nedostatečnou funkci ledvin, upozorněte na to ošetřujícího lékaře
 • při těhotenství se DSA vyšetření neprovádí (pouze z vitální indikace), těhotenství ihned hlaste
 • plánky nemocnice a umístění pracovišť naleznete zde

samotné vyšetření na DSA

 • lékař Vám zavede do tepny v tříslu tzv. katetr; pro zavedení jsou možné i jiné tepny
 • lékař v kooperaci se NELZP personálem Vám provede daný diagnostický nebo terapeutický výkon na Vašem cením řečišti
 • během skenování Vám bude aplikována kontrastní látka (můžete cíti nával horka, který bude postupovat od hlavy až k nohám – nebojte se, tato reakce je normální)
 • během samotného vyšetření se, prosím, nehýbejte a ležte v klidu
 • samotné vyšetření trvá v řádu několika desítek minut, při složitých výkonech i v řádu několika hodin
 • k zdárnému výsledku výkonu je naprosto nezbytná Vaše spolupráce a zachování absolutního klidu

po vyšetření

 • po vyšetření z Vás budou odstraněny roušky a instrumentária a bude Vám vytažen z tepny katetr
 • po vyšetření ihned hlaste jakékoli případné svědění, pálení, zhoršený dech, nateklý jazyk, vyrážku
 • místo vpichu do tepny musí být po vyšetření komprimováno po dobu kompletního zacelení rány
 • po vyšetření budete informováni o Vašem dalším režimu na oddělení; obvykle je nutné několik hodin ležet v klidu a nevstávat
 • po verifikaci Vašeho celkového stavu a po kontrole místa vpichu budete odeslán zpět na lůžkové oddělení, kde jste hospitalizován
 • pokud Vám byla podána kontrastní látka, je vhodné po vyšetření zvýšit objem tekutin, aby se lépe vyloučila z organismu (vše po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem na oddělení)

videoprůvodce

kam dál
více informací o DSA naleznete zde
poskytování obrazové dokumentace z vyšetření
máte-li nejasnost nebo dotaz, ptejte se v anonymní poradně
ukázky z obrazů  získaných pomocí DSA
zpět na výběr jiných vyšetření

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.