radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

základní informace (PET/CT)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kam se mám dostavit k vyšetření?

Úsek nukleární medicíny a hybridních metod se nachází v pavilonu K v areálu Fakultní nemocnice Lochotín.

Telefonní kontakt: 377 104 590

Když se nemohu/nechci k vyšetření dostavit?

Protože se jedná o velmi nákladná vyšetření, žádáme Vás laskavě o co možná nejčasnější informování, že se k objednanému vyšetření nedostavíte. Uvolníte tak místo jinému pacientovi v pořadníku a nemocnici nevytvoříte finanční ztrátu.

Telefonní kontakt: 377 104 590.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Co mám udělat po příchodu?

Při každém příchodu na oddělení je třeba ohlásit se v recepci a předložit poukaz k vyšetření, podepsaný souhlas s vyšetřením a pečlivě vyplněný anamnestický dotazník.

Poukaz by měl být řádně vyplněný a měl by obsahovat:

  • Identifikaci pacienta, výšku a váhu pacienta
  • Základní a případně vedlejší diagnózy
  • Důvod a očekávaný přínos vyšetření
  • Identifikaci odesílajícího zařízení
  • Přesnou specifikaci požadované metody

Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení především v recepci, rádi Vám je poskytneme.

Informované souhlasy pro PET/CT: INS_0545_02

Co je PET/CT?

PET/CT je moderní metoda využívající dvou metod v rámci jednoho přístroje – výpočetní tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET). Nezbytným předpokladem provedení výkonu je podání radioaktivní látky (pro vyšetření PET) a možné podání jodové kontrastní látky a podání vodného roztoku kontrastní látky ústy (pro vyšetření CT) ke kvalitnímu vyšetření cév a orgánů, o kterém rozhoduje lékař přímo na PET/CT pracovišti.  

Tento výkon umožní současně zobrazit funkci a strukturu orgánů Vašeho těla. Přispěje tedy k objasnění či kontrole Vašeho zdravotního stavu, což může mít vliv na další průběh léčby.

Je nějaká příprava k vyšetření?

Dostavte se nalačno (4 hodiny před vyšetřením užívejte pouze neslazené nápoje, ne kávu a alkohol).

Den před vyšetřením je třeba se vyvarovat zvýšené tělesné námaze nebo intenzivnímu cvičení. Vzhledem k relativní náročnosti vyšetření je nutné mít s sebou doprovodnou osobu, je zcela nevhodné po vyšetření řídit motorové vozidlo.

Celková doba pobytu na pracovišti je cca 2 hodiny.

Jak dlouho přetrvává radioaktivita v těle a je pro mě nebezpečná?

Radioaktivita z Vašeho těla „zmizí“ maximálně do druhého dne. Některé látky se vylučují močí, proto je lépe po vyšetření více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných žen k minimalizaci rizika. Aplikovaná látka nebude mít na Vás žádný vliv a můžete po ní bez omezení řídit automobil. Je snaha, aby dávka radioaktivity při vyšetření byla co nejmenší, všechny přípravky jsou netoxické a splňují kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jakým způsobem se dozvím výsledek?

Výsledek vyšetření bude zpravidla do 2 – 4 dnů zaslán lékaři, který Vás na toto vyšetření posílá.

Bude to bolet?

Ne více než při odběru krve.  Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

Provádíte vyšetření u těhotných či kojících matek?

Je samozřejmě snaha vyšetření v těchto případech neprovádět, existují výjimečné případy, kdy je jejich provedení nezbytné. Případnou možnost těhotenství nahlaste vždy předem zdravotnickému personálu oddělení.

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén