radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kam se mám dostavit k vyšetření?

Úsek nukleární medicíny a hybridních metod se nachází v pavilonu K v areálu Fakultní nemocnice Lochotín. Telefonní kontakt: 377 104 590

Když se nemohu/nechci k vyšetření dostavit?

Protože se jedná o velmi nákladná vyšetření, žádáme Vás laskavě o co možná nejčasnější informování, že se k objednanému vyšetření nedostavíte. Uvolníte tak místo jinému pacientovi v pořadníku a nemocnici nevytvoříte finanční ztrátu. Telefonní kontakt: 377 104 590. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Co mám udělat po příchodu?

Při každém příchodu na oddělení je třeba ohlásit se v recepci a předložit poukaz k vyšetření, podepsaný souhlas s vyšetřením a pečlivě vyplněný anamnestický dotazník.

Poukaz by měl být řádně vyplněný a měl by obsahovat:

  • Identifikaci pacienta, výšku a váhu pacienta
  • Základní a případně vedlejší diagnózy
  • Důvod a očekávaný přínos vyšetření
  • Identifikaci odesílajícího zařízení
  • Přesnou specifikaci požadované metody

Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení především v recepci, rádi Vám je poskytneme.

Informované souhlasy pro PET/CT: INS_0545_02

Co je PET/CT?

PET/CT je moderní metoda využívající dvou metod v rámci jednoho přístroje – výpočetní tomografii (CT) a pozitronovou emisní tomografii (PET). Nezbytným předpokladem provedení výkonu je podání radioaktivní látky (pro vyšetření PET) a možné podání jodové kontrastní látky a podání vodného roztoku kontrastní látky ústy (pro vyšetření CT) ke kvalitnímu vyšetření cév a orgánů, o kterém rozhoduje lékař přímo na PET/CT pracovišti.  

Tento výkon umožní současně zobrazit funkci a strukturu orgánů Vašeho těla. Přispěje tedy k objasnění či kontrole Vašeho zdravotního stavu, což může mít vliv na další průběh léčby.

Je nějaká příprava k vyšetření?

Dostavte se nalačno (4 hodiny před vyšetřením užívejte pouze neslazené nápoje, ne kávu a alkohol).

Den před vyšetřením je třeba se vyvarovat zvýšené tělesné námaze nebo intenzivnímu cvičení. Vzhledem k relativní náročnosti vyšetření je nutné mít s sebou doprovodnou osobu, je zcela nevhodné po vyšetření řídit motorové vozidlo.

Celková doba pobytu na pracovišti je cca 2 hodiny.

Jak dlouho přetrvává radioaktivita v těle a je pro mě nebezpečná?

Radioaktivita z Vašeho těla „zmizí“ maximálně do druhého dne. Některé látky se vylučují močí, proto je lépe po vyšetření více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných žen k minimalizaci rizika. Aplikovaná látka nebude mít na Vás žádný vliv a můžete po ní bez omezení řídit automobil. Je snaha, aby dávka radioaktivity při vyšetření byla co nejmenší, všechny přípravky jsou netoxické a splňují kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jakým způsobem se dozvím výsledek?

Výsledek vyšetření bude zpravidla do 2 – 4 dnů zaslán lékaři, který Vás na toto vyšetření posílá.

Bude to bolet?

Ne více než při odběru krve.  Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

Provádíte vyšetření u těhotných či kojících matek?

Je samozřejmě snaha vyšetření v těchto případech neprovádět, existují výjimečné případy, kdy je jejich provedení nezbytné. Případnou možnost těhotenství nahlaste vždy předem zdravotnickému personálu oddělení.

 

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.