radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

základní zobrazení mozku

Zobrazení mikrostruktury mozkové tkáně - v porovnání s histologickým schématem jednotlivých vrstev(vlevo)Zobrazení mozku v T1 vážených sekvencích s vysokým rozlišením - nahoře: arachnoideální cysta, dole: mozkový nádor (gliom).T1 vážené sekvence s vysokým rozlišením šedé a bílé hmoty mozkové.Různé techniky pro zobrazení drobné cévní anomálie (kavernomu).Speciální technika pro zobrazení mozkových lézí.
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

funkční zobrazení mozku

Funkční vyšetření mozku s možností zobrazení různých mozkových center (nejčastěji pohybové, řečové či smyslové) a drah spojujících tato centra a ostatní orgány. Nahoře vlevo: MR traktografie. Menší obrázky: zobrazení mozkových center (barevné okrsky) v kombinaci s jinými technikami (CT či MR).Funkční vyšetření mozku s možností zobrazení různých mozkových center (nejčastěji pohybové, řečové či smyslové). Zobrazení motorického (pohybového) centra (spodní snímky) u pacienta s objemným tumorem pravé mozkové hemisféry.
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

spektroskopické zobrazení mozku

MR spektroskopie jako pokročilá technika umožňuje detailní rozbor složení zvolených okrsků mozkové tkáně. Tímto způsobem lze s vysokou přesností stanovit například charakter a rozsah nádorového postižení.
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

zobrazení cév mozku

Prostorová rekonstrukce cévního zásobení mozku.Prostorová rekonstrukce cévního zásobení mozku.Prostorová rekonstrukce cévního zásobení mozku.Prostorová rekonstrukce cévního zásobení mozku.Prostorová rekonstrukce cévního zásobení mozku.
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

zobrazení vnitřnícho ucha

Magnetická rezonance s vysokým rozlišením umožňuje zobrazení velmi drobných struktur jako např. vnitřní sluchové ústrojí.
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

zobrazení páteře

V porovnání se staršími přístroji zvyšuje 3T MR kvalitu zobrazení míchy i páteře (na obrázku bederní oblast)..
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

zpět na: možnosti přístroje Magnetom Skyra 3T

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.