radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

jednotlivá vyšetření

Funkce pro usnadnění používání webu uživatelům se zrakovým postižením:

pro správnou funkci přehrávání audia je nutné mít nainstalovaný FlashPlayer

[audio: https://radiologieplzen.eu/wp-content/uploads/nm_exm_czech.mp3]

SCINTIGRAFIE KOSTÍ
Tento výkon zobrazí distribuci radioaktivní látky v kostech a tím umožňuje časnou diagnostiku kostních lézí.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava k vyšetření
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu (není nutné vysazovat žádné léky, můžete jíst i pít)

Postup
Bude Vám aplikováno malé množství radioaktivní látky injekční stříkačkou do žíly. Samotné snímání se provádí obvykle za 2-5 hodin od injekce, než se radioaktivní látka zabuduje do kostí. Těsně před vyšetřením je nutné se vymočit.
Při vlastním vyšetření budete ležet na zádech a speciální přístroj (gamakamera) bude pomalu snímat těsně nad Vaším tělem obrazový záznam. Doba snímání je 15-20 min. Podle potřeby je možné doplnit obrázky pomocí tomografického záznamu (SPECT).

Chování po výkonu
Po ukončení snímání a v den následující je vhodné, abyste zvýšil(a) příjem tekutin až na několik litrů a často vyprazdňoval(a) močový měchýř.
Radioaktivní prvek 99mTc emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po několika dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

PERFUZNÍ SCINTIGRAFIE PLIC
Tento výkon umožní přesně posoudit stav prokrvení plic.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava k vyšetření
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu (není nutné vysazovat žádné léky, můžete jíst i pít)

Postup
Obdržíte malé množství radioaktivní látky injekční stříkačkou do žíly. Samotné vyšetření se provádí bezprostředně po injekci.
Při záznamu budete ležet na zádech a speciální přístroj (gamakamera) se bude otáčet a snímat celý hrudník. Celé vyšetření trvá přibližně 15 minut.

Chování po výkonu
Po ukončení snímání a v den následující je vhodné, abyste zvýšil(a) příjem tekutin až na několik litrů a často vyprazdňoval(a) močový měchýř.
Radioaktivní prvek 99mTc emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po několika dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Tento výkon umožňuje posoudit rozložení funkční tkáně ve štítné žláze.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za čtyři roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava k vyšetření
Některé léky a potraviny obsahující jód mohou ovlivnit výsledek vyšetření, proto je důležité se poradit se svým ošetřujícím lékařem.
V den vyšetření můžete jíst i pít.

Postup
Obdržíte malé množství radioaktivní látky injekční stříkačkou do žíly. Poté je nutné vyčkat 15-20 min., než se podaná látka nahromadí ve štítné žláze.
Při vlastním vyšetření budete ležet na zádech a speciální přístroj (gamakamera) se bude otáčet okolo Vás. Obrazový záznam trvá přibližně 5 minut.
Těsně po vyšetření Vám lékař vyšetří oblast štítné žlázy pohmatem.

Chování po výkonu
Po ukončení snímání a v den následující je vhodné, abyste zvýšil(a) příjem tekutin až na několik litrů a často vyprazdňoval(a) močový měchýř.
Radioaktivní prvek 99mTc emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po několika dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK
Tento výkon umožní zobrazit funkční aktivitu příštítných tělísek a posoudit jejich možné zvětšení.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními a kterou obdržíte za dva roky svého života z kosmického záření a záření pocházejícího z přírodních radioaktivních zdrojů.

Příprava k vyšetření
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu (není nutné vysazovat žádné léky, můžete jíst i pít). Počítejte s tím, že vyšetření bude trvat přibližně 3 hodiny.

Postup
Obdržíte malé množství radioaktivní látky injekční stříkačkou do žíly. Za 10 minut a poté přibližně za 2 hodiny budou vyhotoveny snímky krku a hrudníku. Snímání vždy trvá cca 20 minut. Při záznamu budete ležet na zádech a speciální přístroj (gamakamera) se bude otáčet a snímat záznam těsně kolem Vašeho těla.
Snímání obrazů v řezech (SPECT) je obvykle spojeno se standardním CT vyšetřením.

Chování po výkonu
Po ukončení snímání a v den následující je vhodné, abyste zvýšil(a) příjem tekutin až na několik litrů a často vyprazdňoval(a) močový měchýř.
Radioaktivní prvek 99mTc emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po několika dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

FÁZOVÁ SCINTIGRAFIE LEDVIN
Toto vyšetření umožní přesně posoudit funkční stav tkáně ledvin a vývodných cest močových.
Vyšetření je spojeno s minimální radiační zátěží. U správně fungujících ledvin je 95% z podaného množství vymočeno během 4 hodin po podání.

Příprava k vyšetření
Před vyšetřením je nutné vypít cca 0,5 l tekutiny 0,5-1 hod. Jiná příprava obvykle není nutná.

Pokud Vás lékař k vyšetření objednal pro podezření, že příčinou zvýšeného krevního tlaku je zúžení ledvinné tepny, měl(a) byste po konzultaci s ním vysadit některé léky a zároveň vyloučit tuhou stravu 4 hodiny před začátkem testu. Při tomto vyšetření je nutné, abyste na našem oddělení 1 hodinu před zahájením snímání spolkl(a) lék snižující krevní tlak (captopril). Hodnoty krevního tlaku Vám pak budeme následující hodinu měřit.

Postup
Bude Vám aplikováno malé množství radioaktivní látky injekční stříkačkou do žíly. Při vlastním vyšetření budete ležet na zádech a speciální přístroj (gamakamera) bude pomalu snímat těsně nad Vaším tělem obrazový záznam. V případě potřeby dostanete v druhé polovině vyšetření ještě jednu injekci do žíly s látkou, která podporuje tvorbu moči a urychlí vylučování. Doba snímání je 15-20 min.
Poté provedeme několikaminutové záznamy s plným a prázdným močovým měchýřem.

Chování po výkonu
Po ukončení snímání a v den následující je vhodné, abyste zvýšil(a) příjem tekutin až na několik litrů a často vyprazdňoval(a) močový měchýř.
Radioaktivní prvek 99mTc emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po několika dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

DETEKCE SENTINELOVÝCH UZLIN U PACIENTŮ S KARCINOMEM PRSU
Toto vyšetření slouží k vyhledávání spádové mízní uzliny u nemocných před plánovanou operací. Nalezení spádové uzliny a její následné drobnohledné (mikroskopické) vyšetření je rozhodující pro rozsah plánovaného chirurgického výkonu.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je výrazně nižší v porovnání s jinými rentgenovými vyšetřeními.

Příprava k vyšetření
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Postup
Vyšetření se provádí vleže, kde Vám bude aplikováno malé množství radioaktivní látky do kůže v okolí bradavky. Poté budou provedeny záznamy pod speciálním přístrojem (gamakamerou), dokud se nezobrazí první mízní uzlina, kterou Vám lékař označí pro Vašeho chirurga fixem na kůži. Za účelem její přesnější identifikace a lokalizace může být vyšetření spojeno s CT záznamem nízkodávkovou technikou.
Délka vyšetření je individuální, ve většině případů dojde k zobrazení uzliny do 2 hodin.

Chování po výkonu
Radioaktivní prvek 99mTc emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po několika dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U MELANOMU
Toto vyšetření slouží k vyhledávání spádové mízní uzliny v okolí pigmentového projevu (melanomu) před operačním výkonem. Nalezení spádové uzliny a její následné drobnohledné (mikroskopické) vyšetření je důležité pro optimální naplánování rozsahu chirurgického výkonu.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními.

Příprava k vyšetření
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Postup
Vyšetření se provádí vleže, kde Vám bude aplikováno malé množství radioaktivní látky několika vpichy (obvykle čtyřmi) do kůže v okolí melanomu. Poté budou provedeny záznamy pod speciálním přístrojem (gamakamerou).
Druhý den ráno se provádí další obrazové záznamy, dokud se nezobrazí první mízní uzlina, kterou Vám lékař označí pro Vašeho chirurga fixem na kůži. Za účelem její přesnější identifikace a lokalizace může být vyšetření spojeno s CT záznamem nízkodávkovou technikou.
Délka vyšetření je individuální, ve většině případů dojde k zobrazení uzliny do 2 hodin.

Chování po výkonu
Radioaktivní prvek 99mTc emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po několika dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

DETEKCE SENTINELOVÉ UZLINY U KARCINOMU VULVY
Tento výkon slouží k vyhledávání spádové mízní uzliny v okolí zevních rodidel.
Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, která je srovnatelná s jinými rentgenovými vyšetřeními.

Příprava k vyšetření
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Postup
Na gynekologickém oddělení Vám lékař aplikuje malé množství radioaktivní látky do okolí nádorové tkáně.
Na oddělení nukleární medicíny budou provedeny záznamy vleže na zádech pod speciálním přístrojem (gamakamerou), dokud se nezobrazí první mízní uzlina, kterou Vám lékař označí pro Vašeho chirurga fixem na kůži. Za účelem její přesnější identifikace a lokalizace může být vyšetření spojeno s CT záznamem nízkodávkovou technikou.
Doba vyšetření na oddělení nukleární medicíny trvá přibližně 30 min.

Chování po výkonu
Radioaktivní prvek 99mTc emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po několika dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA NEUROEKTODERMÁLNÍCH NÁDORŮ 111IN PENTETREOTIDEM
Při vyšetření se sleduje nahromadění radioaktivní vyšetřovací látky v místech se zvýšenou hustotou tzv. somatostatinových receptorů, jejichž množství bývá obvykle vyšší především v nádorech neuroektodermálního (zárodečného) původu.

Příprava k vyšetření
Výsledek vyšetření mohou ovlivnit léky, které se vážou na somatostatinové receptory. O jejich případném vysazení se poraďte s ošetřujícím lékařem.
Den před vyšetřením jezte stravu, která nenadýmá. Dle pokynů lékaře je někdy potřebné (druhý den vyšetření) vyprázdnění střev pomocí projímadel (domluva na oddělení nukleární medicíny).

Postup
Obdržíte malé množství radioaktivní látky injekční stříkačkou do žíly. Poté je potřeba vyčkat přibližně 4 hodiny, než se radioaktivní látka v těle rozloží. Dále provedeme první obrazový záznam. Druhý záznam se provádí za cca 24 hodin, výjimečně i s delšími časovými odstupy.
Těsně před snímáním se vždy musíte vymočit. Snímání trvá cca 30-60 minut. Při záznamu budete ležet na zádech a speciální přístroj (gamakamera) se bude otáčet a snímat záznam těsně kolem Vašeho těla. Snímání obrazů v řezech (SPECT) je obvykle spojeno se standardním CT vyšetřením.

Chování po výkonu
Těsně před a alespoň tři dny po vyšetření je vhodné zvýšit příjem tekutin.
Radioaktivní prvek 111In emituje slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od Vaší osoby a množství radioaktivní látky v organismu rychle klesá jak samovolným rozpadem v čase, tak vylučováním (hlavně močí), čímž je zajištěna minimalizace doby jejího působení.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po méně než 15 dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

LÉČEBNÉ PODÁNÍ RADIOAKTIVNÍHO PŘÍPRAVKU DO KOUBU
Cílem léčby je pomocí radioaktivního beta záření potlačit nežádoucí nebakteriální zánětlivý proces v kloubu, odstranit či snížit bolestivost a tvorbu výpotku.
Podané koloidní částice s beta zářičem jsou pohlceny buňkami kloubní výstelky, dojde k jejich cílenému ozáření a následně pak i zániku.

Příprava k výkonu
Vyšetření nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu.

Postup
Po potření kůže nad kloubem dezinfekčním prostředkem Vám bude do kloubní dutiny zavedena tenká jehla, pomocí níž může být nejprve odstraněno případné větší množství tekutiny a následně podána radioaktivní látka. Punkci kloubní štěrbiny provádí zkušený lékař ortopedické kliniky.
Po podání radioaktivní látky je doporučeno případné znehybnění kloubu po dobu 2-3 dnů, aby se zabránilo jejímu případnému úniku mimo kloubní štěrbinu.
Účinek zákroku je nejčastěji možné pozorovat v odstupu několika týdnů až měsíců.

Chování po výkonu
Vedlejší nežádoucí účinky se vyskytují vzácně, mohou se přechodně objevit teploty během 24 hodin po aplikaci, někdy přechodně vyšší bolestivost kloubu. Tyto příznaky mohou být i projevem místní alergické reakce. Obtíže lze obvykle spolehlivě zvládnout pomocí běžných léků proti zánětu a bolesti. Velice vzácnou závažnější komplikací je nekróza (odumření) měkkých tkání v těsné blízkosti kloubu, k níž může dojít při úniku látky mimo kloubní štěrbinu.
Radioaktivní prvky 90Y, 186Re a 169Er emitují slabé ionizující záření. Prostorový dosah a doba působení radioaktivity jsou omezeny, její intenzita se velmi rychle snižuje se vzdáleností od místa působení ve Vašem těle a prakticky nepřesahuje jeho povrch.
Pro Váš styk s veřejností a rodinnými příslušníky proto není nutné přijímat žádná konkrétní opatření, obecně je však vhodné po určitou dobu omezit osobní kontakty především s dětmi a těhotnými ženami.
Běžná technická zařízení nijak neovlivňujete, pouze zařízení pro zjišťování a měření úrovně radiačního pozadí (např. bezpečnostní detektory pro kontrolu osob na letištích) by mohla eventuálně detekovat Vám aplikovanou radioaktivní látku. Pokud plánujete časově blízkou přepravu letadlem, můžete si vyžádat lékařské potvrzení o aplikaci radioaktivní látky, abyste mohli tuto okolnost případně vysvětlit kontrolním orgánům.
Po méně než 15 dnech či 40 (169Er) dnech od aplikace se bude ve Vašem organismu nacházet už jen naprosto nepatrné množství radioaktivní látky a již není třeba se zabývat shora uvedenými doporučeními.

scintilační kamerascintilační kameraspect/CT kameraspect/CT kamerazde se provádí zátěžové vyšetření srdce

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén