radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

ukázky ze sonografie

cholecystolithiasabarevný Doppler stenózy vnitřní karotidy
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, H. Mírka)

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén