radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

cholecystolithiasabarevný Doppler stenózy vnitřní karotidy
Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, H. Mírka)

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.