radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

sekretariát přednosty kliniky
vchod B, 4. NP
sekretářka přednosty: Jaroslava Pejřimovská
tel.: +420 377 103 436
fax: +420 377 103 438
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
po – pá 15:00 – 06:30 není dostupná
so – ne služba není dostupná
svátky služba není dostupná

výpočetní tomografie
CT 1 – vchod C, 1. NP, CT 2 – vchod C, 1. NP, CT 3 – onkologické centrum -2. PP
vedoucí lékař: Doc. MUDr. Jan Baxa, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Tomáš Vendiš
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz, CT 1 do 18:30
po – pá 15:00 – 06:30 pouze akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě pro akutní vyšetření
svátky nepřetržitě pro akutní vyšetření
přístroje jsou nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření

magnetická rezonance
MR 3 T – vchod C, 1. NP, MR 3 T – budova onkologického centra Lochotín, 1. PP
vedoucí lékař: MUDr. Ing. Radek Tupý, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Radek Süss
po – pá 06:30 – 18:30 normální provoz
po – pá 18:30 – 06:30 akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě pro akutní vyšetření
svátky nepřetržitě pro  akutní vyšetření
přístroje jsou nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření

digitální subtrakční angiografie
vchod F, 4. NP
vedoucí lékař: MUDr. Petr Duras
vedoucí rad. asistent: Bc. Jakub Beránek
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
po – pá 15:00 – 06:30 akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě pro akutní vyšetření
svátky nepřetržitě pro akutní vyšetření
přístroj je nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření

konvenční radiodiagnostika a ultrasonografie, mamocentrum, mamografie
RTG 6, 7, skiaskopie – vchod F nebo vchod C, 4. NP, RTG 2 – vchod B, 4. NP,
úrazový rentgen – vchod C, 1. NP
vedoucí lékař: Doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Pavel Nedbal
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
po – pá 15:00 – 06:30 akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě akutní vyšetření
svátky nepřetržitě akutní vyšetření
přístroje jsou nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření
z ambulantního provozu nemocnice, pojízdná skiagrafie je
k dispozici pro akutní vyšetření u lůžka

SONO 2, 3 – vchod C, 4. NP, SONO mamo – vchod B, 4. NP
vedoucí lékař: MUDr. Václav Skála
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
po – pá 15:00 – 06:30 akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě akutní vyšetření
svátky nepřetržitě akutní vyšetření
přístroj je nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření
z ambulantního provozu nemocnice, sonografie je dále
dostupná pro akutní vyšetření přímo u lůžka pacienta

vchod A (mamocentrum), vchod B, 4. NP (mamografie)
vedoucí lékařka: MUDr. Miloslava Hlaváčková
vedoucí rad. asistentka: Martina Maškovská, DiS.
po – pá 07:00 – 14:30 normální provoz, út 7:00 – 17:30
po – pá 14:30 – 07:00 není běžně dostupná
so – ne služba není běžně dostupná
svátky služba není běžně dostupná
přístroj je nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření

informace o poskytování obrazové dokumentace …
evidence RTG 1 – vchod B, 4. NP, evidence RTG 2 – vchod F, 4. NP, CT evidence – vchod B (naproti CT1)
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
po – pá 15:00 – 06:30 není dostupná
so – ne není dostupná
svátky není dostupná

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.