radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

objednávky na vyšetření

výpočetní tomografie – objednávky na CT vyšetření
lochotínský areál FN Plzeň

 • pracoviště CT1 – 377 103 482 (vchod B)
 • pracoviště CT2 – 377 104 982 (vchod C)
 • pracoviště CT3 – 377 105 982 (budova onkologického centra)
 • evidence CT (žádosti o zaslání výsledků, obrazové dokumentace aj.) – 377 103 442

borský areál FN Plzeň

 • pracoviště CT 4 – 377 402 661 (bývalá vojenská nemocnice)
 • pracoviště CT 5 – 377 401 212 (pavilon 22, FN Bory)

vedoucí lékař: MUDr.. Filip Heidenreich
vedoucí rad. asistent: ing. Bc. Hana Moulisová
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz, CT 1 do 18:30
po – pá 15:00 – 06:30 pouze akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě pro akutní vyšetření
svátky nepřetržitě pro akutní vyšetření
přístroje jsou nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření


magnetická rezonance
lochotínský areál FN Plzeň

Pro FN Lochotín je objednávání pacientů centrálně na

tel. čísle 377 103 489

pouze v pracovní dny od 6:30 do 14:30

 • pracoviště MR1 (ovladovna) – 377 103 485 (vchod B)
 • pracoviště MR3 (ovladovna) – 377 105 489 (budova onkologického centra)
 • evidence MR (žádosti o zaslání výsledků, obrazové dokumentace aj.) – 377 103 442

borský areál FN Plzeň

Pro FN Bory je objednávání pacientů na

tel. čísle 377 402 096

v pracovní dny od 6:30 do 14:30

 • pracoviště MR Bory – 377 402 096 (pavilon 22, FN Bory)
 • evidence MR (žádosti o zaslání výsledků, obrazové dokumentace aj.) – 377 402 695

vedoucí lékař: MUDr. Ing. Radek Tupý, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. Bc. Radek Süss
po – pá 06:30 – 18:30 normální provoz
po – pá 18:30 – 06:30 akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě pro akutní vyšetření
svátky nepřetržitě pro  akutní vyšetření
přístroje jsou nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření


digitální subtrakční angiografie
lochotínský areál FN Plzeň

 • pracoviště DSA1 – 377 104 442 (vchod C, 4. NP)
 • pracoviště DSA2 – 377 104 458 (vchod C, 4. NP)

vedoucí lékař: MUDr. Petr Duras
vedoucí rad. asistent: Bc. Jakub Beránek
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
po – pá 15:00 – 06:30 akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě pro akutní vyšetření
svátky nepřetržitě pro akutní vyšetření
přístroj je nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření


konvenční radiodiagnostika a ultrasonografie
lochotínský areál FN Plzeň

 • pracoviště RTG2 – 377 103 425
 • pracoviště skiaskopie ERCP – 377 103 424
 • pracoviště skiaskopie – 377 104 447
 • pracoviště RTG 6 – 377 104 443
 • pracoviště RTG 7 – 377 104 445
 • pracoviště RTG traumatologie – 377 104 121
 • pracoviště RTG a skiskopie děti – 377 104 684
 • pracoviště RTG stomatologie – 377 104 735
 • pracoviště Sonografie 1 – 377 104 441
 • pracoviště Sonografie 2 – 377 103 427
 • pracoviště Sonografie 3 – 377 103 426
 • pracoviště Sonografie 4 (budova onkologie) – 377 105 490
 • pracoviště Sonografie děti – 377 104 665
 • evidence RTG 1 (chirurgcké a interní obory) – 377 104 450
 • evidence 2 (ortopedie) – 377 104 451

borský areál FN Plzeň

 • pavilon 22 FN Bory
  • pracoviště RTG 1 – 377 402 760
  • pracoviště RTG 2 – 377 402 136
  • pracoviště RTG 9 – 377 402 631
  • pracoviště RTG 10 – 377 402 761
  • pracoviště RTG 3 – 377 402 136
  • pracoviště Sonografie 1 – 377 402 623
  • pracoviště evidence pacientů – 377 402 695
 • chirurgický pavilon, bývalá vojenská nemocnice
  • pracoviště RTG B – 377 401 305
  • pracoviště RTG C – 377 401 408
  • pracoviště RTG D skiaskopie – 377 401 400
  • pracoviště Sonografie 3 – 377 401 443
  • pracoviště evidence pacientů – 377 401 439

vedoucí lékařka konvenční radiologie: MUDr. Jana Cibulková
vedoucí lékařka ultrasonografie: MUDr. Eva Korčáková, PhD.
vedoucí rad. asistent: Mgr. et Mgr. Pavel Nedbal
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
po – pá 15:00 – 06:30 akutní vyšetření
so – ne nepřetržitě akutní vyšetření
svátky nepřetržitě akutní vyšetření
přístroje jsou nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření
z ambulantního provozu nemocnice, pojízdná skiagrafie je
k dispozici pro akutní vyšetření u lůžka


mamocentrum a mamografie
lochotínský areál FN Plzeň

 • mamocentrum recepce – 377 105 714, 377 105 715
 • objednávky screeningová mamografie – 377 105 710
 • mamografie (vchod Vb, 4. NP) – 377 104 440

vedoucí lékařka: MUDr. Miloslava Hlaváčková
vedoucí rad. asistentka: Martina Maškovská, DiS.
po – pá 07:00 – 14:30 normální provoz, út 7:00 – 17:30
po – pá 14:30 – 07:00 není běžně dostupná
so – ne služba není běžně dostupná
svátky služba není běžně dostupná
přístroj je nepřetržitě k dispozici pro akutní vyšetření


nukleární medicína pavilon K
lochotínský areál FN Plzeň

 • recepce (objednávky, evidence) – 377 104 590

vedoucí lékaří

MUDr. Eva Ferdová (ferdovae@fnplzen.cz, 377 103 435), úsek hybridních zobraz. metod
MUDr. Alexander Malán (malan@fnplzen.cz, 377 104 594), úsek nukleární medicíny

vedoucí radiologický asistent
Bc. Jan Tauber ( tauberj@fnplzen.cz, 377 104 587)

vedoucí radiofarmaceutického úseku
PharmDr. Marika Looseová (looseovam@fnplzen.cz, 377 104 585)
Mgr. Martina Odvody – VŠ pracovník (odvodym@fnplzen.cz)

po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
so – ne služba není běžně dostupná
svátky služba není běžně dostupná


informace o poskytování obrazové dokumentace …

sekretariát přednosty kliniky
vchod B, 4. NP
sekretářka přednosty: Martina Weinfurterová
tel.: +420 377 103 436
fax: +420 377 103 438
po – pá 06:30 – 15:00 normální provoz
so – ne služba není dostupná
svátky služba není dostupná

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén