radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

základní informace

Kam se mám dostavit k vyšetření?
Úsek nukleární medicíny se nachází v pavilonu K v areálu Fakultní nemocnice Lochotín.

Telefonní kontakt: 377 104 590

Když se nemohu/nechci k vyšetření dostavit?
Protože se jedná o velmi nákladná vyšetření, žádáme Vás laskavě o co možná nejčasnější informování, že se k objednanému vyšetření nedostavíte. Uvolníte tak místo jinému pacientovi v pořadníku a nemocnici nevytvoříte finanční ztrátu.

Telefonní kontakt: 377 104 590. Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Co mám udělat po příchodu?
Při každém příchodu na oddělení je třeba ohlásit se v recepci a předložit poukaz k vyšetření a podepsaný souhlas s vyšetřením.

Poukaz by měl být řádně vyplněný a měl by obsahovat:

  • identifikaci pacienta, výšku a váhu pacienta,
  • základní a případně vedlejší diagnózy,
  • důvod a očekávaný přínos vyšetření,
  • identifikaci odesílajícího zařízení,
  • přesnou specifikaci požadované metody.

Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení především v recepci, rádi Vám je poskytneme.

Co je to scintigrafie, SPECT a PET?
Jedná se o jednotlivé metody nukleární medicíny, při kterých se využívá malého množství radioaktivní látky k zobrazení některého Vašeho orgánu. Získané obrazy pak pomohou k přesnější diagnostice Vaší nemoci nebo k volbě správné léčby. SPECT je zkratka pro jednofotonovou emisní tomografii. PET pro pozitronovou emisní tomografii. Tato tomografická vyšetření umožňují prostorová zobrazení funkčních vlastností jednotlivých tkání a orgánů pomocí počítačů.

Jak vyšetření probíhají?
Radioaktivní látka je obvykle vpravována do žíly na paži. Snímání obrazů trvá podle druhu vyšetření několik minut až 1,5 hodiny. Někdy se provádí ihned, jindy v časovém odstupu po injekci. Během snímání budete nehybně ležet na lůžku, které se s Vámi bude posouvat detekčním prstencem PET (tunelem), popř. se kolem Vás budou v těsné blízkosti pohybovat scintigrafické detektory. Trpíte-li klaustrofobií, oznamte nám to prosím předem. Po vyšetření lze na pokyn personálu odejít.

Jak dlouho mám čekat?
To závisí na druhu vyšetření. U některých vyšetření je třeba po injekci čekat na snímání několik minut či hodin, výjimečně i 24 hodin. Můžete si všimnout, že někteří pacienti, kteří se na oddělení dostavili až po Vás, půjdou „na řadu mnohem dříve než Vy“. To proto, že jejich vyšetření má jiný technologický postup.

Je nějaká příprava k vyšetření?
K některým vyšetřením je třeba se dostavit nalačno a před některými vysadit některé potraviny nebo Vámi užívané léky. Veškerou nutnou přípravu naleznete v popisech jednotlivých vyšetřeních.

Jak dlouho přetrvává radioaktivita v těle a je pro mě nebezpečná?
Radioaktivita z Vašeho těla „zmizí“ maximálně do druhého dne. Některé látky se vylučují močí, proto je lépe po vyšetření více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných žen k minimalizaci rizika. Aplikovaná látka nebude mít na Vás žádný vliv a můžete po ní bez omezení řídit automobil. Je snaha, aby dávka radioaktivity při vyšetření byla co nejmenší, všechny přípravky jsou netoxické a splňují kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jakým způsobem se dozvím výsledek?
Výsledek vyšetření bude zpravidla do 2-4 dnů zaslán lékaři, který Vás na toto vyšetření posílá.

Bude to bolet?
Ne více než při odběru krve. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

Provádíte vyšetření u těhotných či kojících matek?
Je samozřejmě snaha vyšetření v těchto případech neprovádět, existují výjimečné případy, kdy je jejich provedení nezbytné. Případnou možnost těhotenství nahlaste vždy předem zdravotnickému personálu oddělení.

Informovaný souhlas
Vzhledem k určitým rizikům a výše popsaným kontraindikacím je nutné, abyste písemně stvrdil/a souhlas s tímto vyšetřením, a že jste byla náležitě informován/a o možných komplikacích. Informovaný souhlas k vyšetření v PDF si můžete stáhnout zde . Můžete si ho rovnou předem vyplnit a přinést ho k vyšetření. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo nejasnosti, sdělte nám je před vyšetřením.

scintilační kamerascintilační kameraspect/CT kameraspect/CT kamerazde se provádí zátěžové vyšetření srdce

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén