radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kam se mám dostavit k vyšetření?
Úsek nukleární medicíny a hybridních metod se nachází v pavilonu K v areálu Fakultní
nemocnice Lochotín. Telefonní kontakt: 377 104 590

Když se nemohu/nechci k vyšetření dostavit?
Protože se jedná o velmi nákladná vyšetření, žádáme Vás laskavě o co možná nejčasnější
informování, že se k objednanému vyšetření nedostavíte. Uvolníte tak místo jinému pacientovi v
pořadníku a nemocnici nevytvoříte finanční ztrátu. Telefonní kontakt: 377 104 590. Děkujeme za
vaši ohleduplnost.

Co mám udělat po příchodu?
Při každém příchodu na oddělení je třeba ohlásit se v recepci a předložit poukaz k vyšetření,
podepsaný souhlas s vyšetřením a pečlivě vyplněný anamnestický dotazník.
Poukaz by měl být řádně vyplněný a měl by obsahovat:

  • Identifikaci pacienta, výšku a váhu pacienta
  • Základní a případně vedlejší diagnózy
  • Důvod a očekávaný přínos vyšetření
  • Identifikaci odesílajícího zařízení
  • Přesnou specifikaci požadované metody

Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení především v recepci, rádi Vám je
poskytneme. Informovaný souhlas k PET/MR vyšetření INS_0545_02.

Kdy není možné vyšetření provést?
Toto vyšetření má přísné kontraindikace (případy kdy ho nelze provést), na které budete
několikrát tázáni. Vyšetření nelze provést u lidí s kardiostimulátorem (tzv. budíkem) či
kochleárním implantátem (náhrada vnitřního ucha). Dále nesmí mít vyšetřovaný v těle cizí
předměty z magnetického kovu (osteosyntézy, umělé klouby nebo úlomky kovu po úraze). Novější
umělé klouby či zpevňující materiál jsou vyráběny z nemagnetických kovů (např. titan) a vyšetření
pacientů s těmito materiály je možné v určitém odstupu od operace. Je však nutné doložit
nezávadnost materiálu při vyšetření magnetickou rezonancí (uvádí výrobce). U fixních
ortodontických aparátů (nesnímatelná rovnátka) je nutné dočasně odstranit pouze kovový oblouk.
Vyšetření samozřejmě nelze provést u pacientů s klaustrofobií (vyšetření je možné v narkóze).

Co je PET/MR?
PET/MR je nejmodernější metoda využívající dvou metod v rámci jednoho přístroje –
magnetickou rezonanci (MR) a pozitronovou emisní tomografii (PET). Nezbytným předpokladem
provedení výkonu je podání radioaktivní látky (pro vyšetření PET) a možné podání kontrastní látky
(pro vyšetření MR) ke kvalitnímu vyšetření cév a orgánů, o kterém rozhoduje lékař přímo na
PET/MR pracovišti.
Tento výkon umožní současně zobrazit funkci a strukturu orgánů Vašeho těla. Přispěje tedy k
objasnění či kontrole Vašeho zdravotního stavu, což může mít vliv na další průběh léčby.

Je nějaká příprava k vyšetření?
K vyšetření přicházejte bez nalíčení (řasenek, make-upu, pudrů a vlasových gelů).
Dostavte se nalačno (4 hodiny před vyšetřením užívejte pouze neslazené nápoje, ne kávu a
alkohol).
Den před vyšetřením je třeba se vyvarovat zvýšené tělesné námaze nebo intenzivnímu cvičení.
Vzhledem k relativní náročnosti vyšetření je nutné mít s sebou doprovodnou osobu, je zcela
nevhodné po vyšetření řídit motorové vozidlo.
Celková doba pobytu na pracovišti je cca 2-3 hodiny.

Jak dlouho přetrvává radioaktivita v těle a je pro mě nebezpečná?
Radioaktivita z Vašeho těla „zmizí“ maximálně do druhého dne. Některé látky se vylučují močí,
proto je lépe po vyšetření více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a
těhotných žen k minimalizaci rizika. Aplikovaná látka nebude mít na Vás žádný vliv a můžete po ní
bez omezení řídit automobil. Je snaha, aby dávka radioaktivity při vyšetření byla co nejmenší,
všechny přípravky jsou netoxické a splňují kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jakým způsobem se dozvím výsledek?
Výsledek vyšetření bude zpravidla do 2-4 dnů zaslán lékaři, který Vás na toto vyšetření posílá.

Bude to bolet?
Ne více než při odběru krve. Během vyšetření se může objevit tzv. panická reakce, tj. strach z
uzavřeného prostoru, úzkost a tíseň. Po ohlášení těchto obtíží se personál bude akutním
problémem ihned účinně zabývat. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém
lůžku.

Provádíte vyšetření u těhotných či kojících matek?
Je samozřejmě snaha vyšetření v těchto případech neprovádět, existují výjimečné případy, kdy
je jejich provedení nezbytné. Případnou možnost těhotenství nahlaste vždy předem
zdravotnickému personálu oddělení.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.