radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

PET/MR

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kam se mám dostavit k vyšetření?
Úsek nukleární medicíny a hybridních metod se nachází v pavilonu K v areálu Fakultní
nemocnice Lochotín.

Telefonní kontakt: 377 104 590

Když se nemohu/nechci k vyšetření dostavit?
Protože se jedná o velmi nákladná vyšetření, žádáme Vás laskavě o co možná nejčasnější informování, že se k objednanému vyšetření nedostavíte. Uvolníte tak místo jinému pacientovi v pořadníku a nemocnici nevytvoříte finanční ztrátu.

Telefonní kontakt: 377 104 590. Děkujeme za
vaši ohleduplnost.

Co mám udělat po příchodu?
Při každém příchodu na oddělení je třeba ohlásit se v recepci a předložit poukaz k vyšetření, podepsaný souhlas s vyšetřením a pečlivě vyplněný anamnestický dotazník.
Poukaz by měl být řádně vyplněný a měl by obsahovat:

  • identifikaci pacienta, výšku a váhu pacienta,
  • základní a případně vedlejší diagnózy,
  • důvod a očekávaný přínos vyšetření,
  • identifikaci odesílajícího zařízení,
  • přesnou specifikaci požadované metody.

Se všemi otázkami se obracejte na pracovníky našeho oddělení především v recepci, rádi Vám je poskytneme.

Informovaný souhlas k PET/MR vyšetření INS_0545_02.

Kdy není možné vyšetření provést?
Toto vyšetření má přísné kontraindikace (případy kdy ho nelze provést), na které budete několikrát tázáni. Vyšetření nelze provést u lidí s kardiostimulátorem (tzv. budíkem) či kochleárním implantátem (náhrada vnitřního ucha). Dále nesmí mít vyšetřovaný v těle cizí předměty z magnetického kovu (osteosyntézy, umělé klouby nebo úlomky kovu po úraze). Novější umělé klouby či zpevňující materiál jsou vyráběny z nemagnetických kovů (např. titan) a vyšetření pacientů s těmito materiály je možné v určitém odstupu od operace. Je však nutné doložit nezávadnost materiálu při vyšetření magnetickou rezonancí (uvádí výrobce). U fixních ortodontických aparátů (nesnímatelná rovnátka) je nutné dočasně odstranit pouze kovový oblouk. Vyšetření samozřejmě nelze provést u pacientů s klaustrofobií (vyšetření je možné v narkóze).

Co je PET/MR?
PET/MR je nejmodernější metoda využívající dvou metod v rámci jednoho přístroje – magnetickou rezonanci (MR) a pozitronovou emisní tomografii (PET). Nezbytným předpokladem provedení výkonu je podání radioaktivní látky (pro vyšetření PET) a možné podání kontrastní látky (pro vyšetření MR) ke kvalitnímu vyšetření cév a orgánů, o kterém rozhoduje lékař přímo na PET/MR pracovišti. Tento výkon umožní současně zobrazit funkci a strukturu orgánů Vašeho těla. Přispěje tedy k objasnění či kontrole Vašeho zdravotního stavu, což může mít vliv na další průběh léčby.

Je nějaká příprava k vyšetření?
K vyšetření přicházejte bez nalíčení (řasenek, make-upu, pudrů a vlasových gelů). Dostavte se nalačno (4 hodiny před vyšetřením užívejte pouze neslazené nápoje, ne kávu a alkohol). Den před vyšetřením je třeba se vyvarovat zvýšené tělesné námaze nebo intenzivnímu cvičení. Vzhledem k relativní náročnosti vyšetření je nutné mít s sebou doprovodnou osobu, je zcela nevhodné po vyšetření řídit motorové vozidlo.
Celková doba pobytu na pracovišti je cca 2-3 hodiny.

Jak dlouho přetrvává radioaktivita v těle a je pro mě nebezpečná?
Radioaktivita z Vašeho těla „zmizí“ maximálně do druhého dne. Některé látky se vylučují močí, proto je lépe po vyšetření více pít. Je vhodné do druhého dne udržovat větší vzdálenost od dětí a těhotných žen k minimalizaci rizika. Aplikovaná látka nebude mít na Vás žádný vliv a můžete po ní bez omezení řídit automobil. Je snaha, aby dávka radioaktivity při vyšetření byla co nejmenší, všechny přípravky jsou netoxické a splňují kritéria Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Jakým způsobem se dozvím výsledek?
Výsledek vyšetření bude zpravidla do 2-4 dnů zaslán lékaři, který Vás na toto vyšetření posílá.

Bude to bolet?
Ne více než při odběru krve. Během vyšetření se může objevit tzv. panická reakce, tj. strach z uzavřeného prostoru, úzkost a tíseň. Po ohlášení těchto obtíží se personál bude akutním problémem ihned účinně zabývat. Někomu může činit obtíže nehybně ležet na tvrdém úzkém lůžku.

Provádíte vyšetření u těhotných či kojících matek?
Je samozřejmě snaha vyšetření v těchto případech neprovádět, existují výjimečné případy, kdy je jejich provedení nezbytné. Případnou možnost těhotenství nahlaste vždy předem zdravotnickému personálu oddělení.

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén