radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

průvodce mamografií

Za účelem diagnostiky Vašeho zdravotního stavu, Vám bylo ošetřujícím lékařem doporučeno zhotovení mamografického RTG vyšetření. Zde naleznete rady a návody jak před vyšetřením postupovat.

než vyrazíte do nemocnice

 • zhotovení a popis mamografického vyšetření provádíme na základě žádanky, kterou Vám vystavil Váš ošetřující lékař (nezáleží zda z FN Plzeň nebo odjinud)
 • naše klinika provozuje Mamocentrum a pracoviště digitální mamografie; na mamografie je nutné se většinou objednat předem na tel. 377 105 710
 • připravte si žádanku na vyšetření, kterou Vám vystavil Váš ošetřující lékař
 • při těhotenství se mamografické vyšetření neprovádí, těhotenství ihned hlaste
 • před vyšetřením budete požádáni o vysvlečení horní poloviny těla
 • není-li to nezbytně nutné, neberte si do nemocnice šperky, zlato náušnice, cenné věci, atd.
 • plánky nemocnice a umístění pracovišť naleznete zde

před vyšetřením

 • dostavte se k mamografickému pracovišti (4. patro ze vchodu B)
 • pokud jdete do Mamocentra, dostavte se do prostor Mamocentra (vchod A, 2. podzemní podlaží)
 • u mamografického vyšetření budete požádáni o vysvlečení od pasu nahoru

samotné vyšetření

 • radiologická asistentka Vás bude instruovat do příslušných poloh, které jsou nutné pro kvalitní mamografické vyšetření
 • mamografie se provádí obvykle vstoje
 • vyšetřovaný prs je nutné během snímkování stlačit (toto může být někdy nepříjemné, až bolestivé, ale je to nutné pro kvalitní zhotovení snímků)
 • během klasického mamografického vyšetření se pořizuje několika snímků každého prsu v různých projekcích
 • během samotného vyšetření se, prosím, nehýbejte a snažte se být v klidu
 • vyšetřené trvá v řádu minut až desítek minut

po vyšetření

 • odeberete se do šatny k převlečení
 • není-li Vám řečeno jinak, můžete z pracoviště odejít; v některých případech budete požádáni o vyčkání na sonografické vyšetření prsů, které mamografické vyšetření vhodně doplňuje
 • výsledky Vašeho vyšetření budou poskytnuty Vašemu ošetřujícímu lékaři elektronickou cestou nebo poštou do 3-5 dnů od vyšetření, je-li Váš ošetřující lékař z FN Plzeň, má výsledky obvykle k dispozici ještě týž den v klinickém informačním systému nemocnice

kam dál
více informací o vyšetření na mamografii naleznete zde
poskytování obrazové dokumentace z vyšetření
máte-li nejasnost nebo dotaz, ptejte se v anonymní poradně
ukázky z obrazů  získaných pomocí mamografie
zpět na výběr jiných vyšetření

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén