radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

základní informace (mamografie)

Mamocentrum FN Lochotín (web mamocentra)
Recepce – 377 105 714, 377 105 715
Objednávání – 377 105 710, on-line

Nové Centrum mamografického screeningu se nachází v areálu Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín.

Přístup je možný vchodem B, kdy procházíte 1. nadzemním podlažím až k výtahům, kterými sjedete do 2. podzemního podlaží a chodbou dále projdete k Centru.

alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

MHD přístup do nového Centra
• Autobus 33, zastávka Nemocnice Lochotín
• Tramvaj 1, zastávka U Gery (s možností přestupu na autobus 33, zastávka U nemocnice)

Možnost parkování
• Před nemocnicí – bezplatné parkoviště před hlavním vjezdem do areálu FN (u vchodu F)
• V areálu nemocnice – zpoplatněno

Jsme akreditovaným pracovištěm, které je vybaveno nejmodernějšími digitálními přístroji, u kterých je dávka radiačního ozáření ve srovnání s konvenčními přístroji výrazně snížena (a to až o 60%) při současně vyšší kvalitě obrazu, což umožňuje hodnocení i hutné žlázy. Současně díky digitalizaci obrazu je srovnání provedených snímků s předchozí dokumentací velmi přesné.
Mamografické snímky jsou nezávisle hodnoceny dvěma lékaři, přičemž tzv. druhé čtení provádí zkušený, specializovaný lékař.
Centrum má návaznost na dvě prsní poradny – PMŽ chirurgické kliniky FN Lochotín a PMŽ chirurgického oddělení FN Bory (areál bývalé Vojenské nemocnice).
Pracoviště má smlouvu se všemi pojišťovnami ČR. Vedoucí lékařka MUDr. Miloslava Hlaváčková.

Základní informace k vyšetření
K preventivnímu vyšetření potřebujete žádanku od ošetřujícího lékaře, jinak si vyšetření hradíte!
Pro kvalitní provedení a vyhodnocení výsledků vyšetření nepoužívejte prosím v den vyšetření v oblasti dekoltu, prsů a podpaží antiperspiranty, deodoranty ani tělová mléka.
Na screeningové mamografické vyšetření si prosím vyhraďte dostatek času. Před vlastním vyšetřením budete vyplňovat dotazník a podepisovat informovaný souhlas, následuje snímkování, popis snímků a v některých případech je mamografické vyšetření třeba doplnit ještě ultrazvukovým vyšetřením.
Až po nezávislém zhodnocení snímků dvěma lékaři Vám bude sdělen výsledek. Popis vyšetření v plném znění bude odeslán Vašemu lékaři.
V případě, že nebude v daný čas možné na pracovišti provést dvojí čtení snímků, sdělíme Vám pouze předběžný nález. Definitivní nález se může v ojedinělých případech lišit, proto se odstupem několika dnů telefonicky informujte u Vašeho lékaře, zda je vše v pořádku. Pokud navrhneme dodatečně doplňující vyšetření, budeme Vás do 5 dnů telefonicky kontaktovat a v co nejkratším termínu Vás k tomuto vyšetření pozveme.
V případě nejednoznačného či podezřelého nálezu je třeba provést biopsii – tedy odběr malého vzorku tkáně k histologickému vyšetření, ve většině případů se odběr provádí pod ultrazvukovou kontrolou, výjimečně za mamografické kontroly.

Základní podmínky pro preventivní a diagnostické mamografické vyšetření
Preventivní (screeningová) mamografie
Hrazená zdravotní pojišťovnou:
• pro ženy od 45 let bez příznaků onemocnění prsu,
• podmínkou je minimálně dvouletý interval od předchozí mamografie,
• žena potřebuje žádanku od praktického lékaře, gynekologa, event. mamologa.

Preventivní vyšetření pro samoplátkyně:
• opět bez příznaků onemocnění prsu, žena samoplátkyně nepotřebuje žádanku od lékaře,
• pro ženy od 40 – 45 let,
• pro ženy nad 45 let, které si přejí absolvovat preventivní vyšetření v kratším než dvouletém intervalu.

Diagnostická mamografie:
• ženy s příznaky či podezřením na onemocnění prsu,
• ženy po léčbě zhoubného onemocnění prsu,
• ženy se zvýšeným rizikem onemocnění prsu,
• vyšetření se prování i u žen mladších 45 let,
• není nutný dvouletý odstup od předchozí mamografie,
• žena potřebuje k vyšetření žádanku od ošetřujícího lékaře, vždy hrazeno zdravotní pojišťovnou,
• diagnostická vyšetření provádíme na pracovišti mamodiagnostiky ve 4. patře vchod B.

Ordinační doba centra
Pondělí 7. 00 – 12.00 12.30 – 14.30
Úterý 7. 00 – 12.00 12.30 – 17.30
Středa 7. 00 – 12.00 12.30 – 14.30
Čtvrtek 7. 00 – 12.00 12.30 – 14.30
Pátek 7. 00 – 12.00 12.30 – 14.30

Ceník pro samoplátkyně ČR
(odchylky dle aktuálního sazebníku ZP obvykle v rozsahu několika Kč)
Cena screeningové mamografie kolem 1400 Kč
Cena preventivní ultrasonografie prsů a axil kolem 420 Kč

Dokumenty ke stažení
Informovaný souhlas k mamografickému screeningu
Dotazník k mamografickému screeningu

Mamografie

Popis metody
Mamografie je základní zobrazovací vyšetření prsní žlázy, které se provádí na speciálních přístrojích pomocí tzv. „měkkého rentgenového záření“, které lépe zobrazí tkáně tvořící prs.

Indikace
Pro mamografii existují 2 základní indikace, první je vyšetření při podezření na postižení prsu event. kontrolní vyšetření po operaci. Druhou indikací je tzv. screening zdravých žen, který je v České republice určen pro ženy od 45 do 69 let a vyšetření v 2letém intervalu hradí zdravotní pojišťovna. V obou případech je k vyšetření třeba řádně vyplněná žádanka.
Zpravidla se provádí 2 projekce na každý prs, tzn. 4 snímky na osobu.
Speciálním vyšetření je tzv. duktografie, při které se do prsního vývodu na vrcholu bradavky aplikuje malé množství kontrastní látky a sleduje se průběh vývodů mléčné žlázy.

Objednání a žádanka
Mamografické vyšetření lze objednat na tel. 377 105 710. Mamocentrum je umístěno v 2. PP, vchod A.

Průběh vyšetření
Pro získání kvalitních snímků a omezení radiační zátěže je nutné prs při vyšetření co nejvíce stlačit („aby měl co nejmenší tloušťku“). Toto stlačení může být nepříjemné, trvá však velmi krátkou dobu a radiologická asistentka je velmi zkušená v provádění tohoto vyšetření. U plánovaných vyšetření je výhodné provádět vyšetření v 1. polovině menstruačního cyklu, kdy jsou tyto pocity minimální.

Komplikace
Žádné

kam dál
průvodce vyšetřením na mamografii
poskytování obrazové dokumentace z vyšetření
máte-li nejasnost nebo dotaz, ptejte se v anonymní poradně
ukázky z obrazů  získaných pomocí mamografie
zpět na výběr jiných vyšetření

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén