radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

poskytování dokumentace

V současné době se již na naší klinice nevytvářejí ani nearchivují RTG snímky na klasických filmech, ale pouze v elektronické podobě. Vzhledem k tomu a také na základě nového zákona upravující možnost nahlížení do zdravotní dokumentace se částečně mění i pravidla pro získání obrazové dokumentace vlastního vyšetření.

Obrazovou dokumentaci lze nově získat na pevném nosiči CD nebo DVD. Starší dokumentaci (přibližně před rokem 2007) samozřejmě poskytujeme v původní podobě na klasických filmech.

Obrazová dokumentace:
1) Obrazovou dokumentaci lze vydat na základě vyžádání Vaším ošetřujícím lékařem, který Vám vystaví tzv. výpůjční lístek. Obrazová dokumentace Vám v tomto případě bude poskytnuta bezplatně.

V případě RTG snímků se prosím obracejte na naše 2 evidence v 4. NP (377 104 450 a 377 104 451), v případě mamografie přímo na mamografické pracoviště (4. NP; 377 104 440). CT a MR dokumentaci získáte v 1. NP naproti CT1 (377 103 442).
Pořízení a příprava kopie vyžaduje určitý čas, proto Vás prosíme o trpělivost. Vhodné je např. zavolat předem, aby Vám byla dokumentace připravena (viz Kontakty).

2) Pokud si obrazovou dokumentaci přejete pro vlastní potřebu, bez vyžádání lékařem, je nutno obrátit se na Oddělení pro komunikaci s veřejností (tel. č. 377 402 202). Postup při vyžádání dokumentace naleznete zde. Poskytnutí kopie obrazové dokumentace touto cestou podléhá poplatku dle ceníku FN (ceník poskytování zdr. dokumentace ve FN Plzeň), který je umístěn na oficiálních www stránkách FN Plzeň.

3) V případě požadavku jiného zdravotnického zařízení lze Vaši obrazovou dokumentaci zaslat elektronicky z klinického informačního systému přímo do tohoto pracoviště. Podmínkou je, aby toto zařízení bylo s FN Plzeň „propojeno“ (systém ePACS, ReDiMed) a Vaše osoba byla zadána v jejich klinickém informačním systému. Toto zaslání provádí lékař příslušného pracoviště naší kliniky. Stejným způsobem lze zasílat obrazovou dokumentaci pořízenou na jiném pracovišti do FN Plzeň. On-line žádost o zaslání zdravotnické dokumentace elektronickou cestou (ePACS, ReDiMed) naleznete zde.

4) V žádném případě nelze zasílat popis vyšetření ani obrazovou dokumentaci pomocí emailu, protože se nejedná o bezpečný proces, který by splňoval podmínky zacházení s osobními údaji.

5) Obrazovou dokumentaci lze v některých případech exportovat na jiná datová média než CD a DVD, tedy na Flash disky či externí HDD.

Popis vyšetření („nález“):
1) Popis vyšetření vyžádaného lékařem mimo FN Plzeň se v tištěné podobě odesílá následující pracovní den na adresu příslušného lékaře (dle razítka na žádance).

2) Výsledek vyšetření nelze, vzhledem k nemožnosti ověření totožnosti, sdělit telefonicky žádajícímu lékaři, vyšetřovanému ani jeho rodině.

3) Výsledek vyšetření nelze zasílat pomocí emailu, protože se nejedná o bezpečný proces, který by splňoval podmínky zákona o zacházení s osobními údaji.

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén