radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

výukové materiály

pro studenty ZSF ZČU

pro studenty LF UK Plzeň

Klinika zobrazovacích metod je zapojena do projektu Experitmentální chirurgie v rámci operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ. 1.07.2.2.00/15.0049)

logo

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén