radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

zobrazení srdce na 3T MR


Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods, J. Ferda)

zpět na: možnosti přístroje Magnetom Skyra 3T

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.