radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

informované souhlasy

výpočetní tomografie (CT)
informovaný souhlas pro CT (česká verze, FN Plzeň)
informovaný souhlas pro CT (anglická verze, FN Plzeň)
informovaný souhlas pro CT (ruská verze, FN Plzeň)

magnetická rezonance (MR)
informovaný souhlas pro MR (česká verze, FN Plzeň)
informovaný souhlas pro MR (anglická verze, FN Plzeň)
informovaný souhlas pro MR (ruská verze, FN Plzeň)

ostatní dokumenty
ceník poskytování zdravotnické dokumentace ve FN Plzeň

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.