radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

základní informace (CT)

 

Základní informace pro pacienty o vyšetření pomocí výpočetního tomografu.

Popis metody
Výpočetní tomografie (dále CT) je moderní metoda, která umožňuje kvalitní zobrazení vnitřních orgánů Vašeho těla. Tato metoda využívá stejně jako běžný rentgenový přístroj účinků rentgenového záření.

Žádanka
Vyšetření Vám bude provedeno pouze po předložení řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte buď přímo v Evidenci CT a MR (naproti pracovišti CT1 – 1.NP vchod B).

Informovaný souhlas
Je nezbytné, abyste s tímto vyšetřením vyjádřili písemný souhlas. Rentgenové záření totiž může mít z dlouhodobého hlediska nepříznivé účinky pro Váš organismus. Dále je ve většině případů pro kvalitní zobrazení vnitřních orgánů nutné podat speciální jodovou kontrastní látku nitrožilně, která může poškodit funkci Vašich ledvin. Informovaný souhlas pro CT vyšetření v PDF podobě naleznete zde (včetně anglické a ruské verze).

Postup při vyšetření, kontrastní látka
V případě, že se vyšetření obejde bez podání kontrastní látky nitrožilně je postup při vyšetření jednoduchý. Vyšetření je zcela neinvazivní, bez komplikací a samotné trvá maximálně několik minut. Po vyšetření můžete ihned opustit pracoviště i Fakultní nemocnici.
V případě podání kontrastní látky nitrožilně je nutné abyste se k vyšetření dostavil/a nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze menší množství tekutiny, ne kávu, alkohol a cigarety). Před vyšetřením Vám bude odbornou zdravotnickou sestrou zajištěn žilní vstup v podobě kanyly nejčastěji na horní končetině. Průvodním jevem samotného podání kontrastní látky může být pocit tepla v celém těle či nutkání na močení, tyto pocity však velmi rychle odezní.

Komplikace
Podání kontrastní látky může mít velmi zřídka časné komplikace v podobě alergické či alergii podobné reakci, které je nutné okamžitě řešit. Z toho důvodu je nezbytné, abyste ještě min. 25 min. po vyšetření setrval/a v čekárně CT pracoviště a v případě jakýchkoli nových potíží uvědomil/a personál.
Pokud jste již v minulosti měla nežádoucí reakci na podání kontrastní látky nitrožilně event. výraznější kožní reakci na jodový desinfekční prostředek, informujte o tom již lékaře, který Vás na vyšetření posílá. Ten by měl s lékaři CT pracoviště předem domluvit možnost podání kontrastní látky, event. speciální přípravu k předejití nežádoucích účinků. Tuto skutečnost opakujte samozřejmě i personálu CT pracoviště.
O nutnosti podání kontrastní látky nitrožilně rozhoduje lékař CT pracoviště.

Další příprava
V některých případech budete personálem CT ještě požádáni o vypití max. 500 ml vody či roztoku kontrastní látky (hořká chuť), které slouží k orientačnímu odlišení či označení částí trávicí soustavy.

Přístrojové vybavení
V současnosti můžete být na naší klinice vyšetřeni na 5 špičkových multidetektorových přístrojích od firmy Siemens a Toshiba. O tom na kterém z přístrojů budete vyšetřeni rozhoduje lékař CT pracoviště na základě vyšetřované oblasti. Naše klinika disponuje též 1 přístrojem se zcela unikátní technologií „Photon Counting Detector„.

Speciální CT vyšetření trávicí soustavy
Vyšetření trávicí soustavy vyžadují speciální přípravu, která umožní jejich kvalitní zobrazení. Pro tato vyšetření samozřejmě platí obecné podmínky zmíněné v položce CT vyšetření. V případě nejasností kontaktujte předem personál CT pracoviště (tel.  377 103 482).

CT žaludku
Pro kvalitní zobrazení žaludeční dutiny a stěny je nutné jeho roztažení. Proto budete vyzváni k poměrně rychlému vypití cca 1000 ml vody.

CT enterografie – vyšetření tenkého střeva
Pro kvalitní roztažení tenkého střeva budete vyzváni k vypití 2000 ml speciálního roztoku během 45-60 min. Při této přípravě se zcela zřídka vyskytují vedlejší účinky, nejčastěji v podobě průjmu.
Šetrnější alternativa k tomuto vyšetření však neexistuje.

CT kolonografie – vyšetření tlustého střeva
K tomuto vyšetření je nutná náročnější příprava v podobě vyprázdnění tlustého střeva o kterém Vás bude informovat indikující lékař. Před samotným vyšetření je nutné roztáhnout tlusté střevo „napumpováním“ dostatečného množství vzduchu řitním otvorem (per rektum). Vyšetření se následně provádí v poloze na zádech a na břiše.

Toto vyšetření je kvalitní alternativou endoskopické vyšetření tračníku.

Novinka: průvodce CT vyšetřením naleznete zde.

videoprůvodce

Máte-li jakýkoli dotaz ohledně vyšetření výpočetním tomografem, neváhejte kontaktovat naši on-line poradnu nebo přímo telefonicky na čísle 377 103 482 nebo 377 103 483.

Nejběžnější prováděná vyšetření
CT mozku, CT páteře, CT ruky, zápěstí, lokte, CT ramene (i s apl. k.l. i.art.), CT plic, CT břicha, CT střev, CT pánve, CT kyčelních kloubů, CT kolen, CT hlezna, CT nohy, CT srdce, CT koronárních tepen, perfuzní CT mozku, perfuzní CT jater, perfuzní CT srdce, CT angiografie prakticky všech tepen, vč. dolních končetin, různé venografie atd.

Více informací o CT naleznete na internetových encyklopediích …

Ukázky snímků z vyšetření naleznete zde.

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén