radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

KZM v Plzni zavedla jako první v ČR do klinické praxe PET zobrazení pomocí fluoroestradiolu (18F-FES) u žen s karcinomem prsu

Jako první v České republice  zavedla Klinika zobrazovacích metod FN v Plzni zobrazování PET/CT a PET/MRI s podáním 18F-fluoroestradiolu

18F-fluoroestradiol PET/CT

kostní metastázy s estradiolovými receptory

Vyšetření je určeno pro zobrazení estradiolových receptorů v nádorové tkáni karcinomu prsu. Slouží k zobrazení nádorové tkáně s pozitivitou estrogenových receptorů, tedy nádorů, které je možné ovlivnit blokováním účinku nebo produkce estrogenů. Vyšetření je  používáno v posouzení přítomnosti nádorové tkáně, která je senzitivní na antiestrogenní léčbu a to jak u nádorových metastáz, tak i u primárního nádoru.  18F-fluoroestradiolem je možné zobrazit také nádory, které jsou dobře diferencované a mají malou úroveň glykolytické aktivity. Naopak u nádorové tkáně, u které dlouhodobou terapií dojde evolucí ke snížení tvorby estrogenových receptorů je možné zjistit vznik nádorové resistence.

PET s 18F-fluoroestradiolem 3 kasuistiky

CA prsu kostní metastázy s 18F-fluoroestradiolem, vlevo v kosti kyčelní ztráta receptorové výbavy

Příští u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén