radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

základní informace (MR)

Zde naleznete základní informace o vyšetření pomocí magnetické rezonance.

Magnetická rezonance (MR)

Popis metody
Metoda magnetické rezonance na rozdíl od výpočetní tomografie či klasického rentgenu nevyužívá účinků rentgenových paprsků. Orgány lidského těla jsou zobrazovány na základě jejich chování v silném magnetickém poli.

Kontraindikace
Toto vyšetření má přísné kontraindikace (případy kdy ho nelze provést), na které budete několikrát tázáni. Vyšetření nelze provést u lidí s kardiostimulátorem (tzv. budíkem) či kochleárním implantátem (náhrada vnitřního ucha). Dále nesmí mít vyšetřovaný v těle cizí předměty z magnetického kovu (osteosyntézy, umělé klouby nebo úlomky kovu po úraze). Novější umělé klouby či zpevňující materiál jsou vyráběny z nemagnetických kovů (např. titan) a vyšetření pacientů s těmito materiály je možné v určitém odstupu od operace. Je však nutné doložit nezávadnost materiálu při vyšetření magnetickou rezonancí (uvádí výrobce). U fixních ortodontických aparátů (nesnímatelná rovnátka) je nutné dočasně odstranit pouze kovový oblouk.
Vyšetření samozřejmě nelze provést u pacientů s klaustrofobií (vyšetření je možné v narkóze).

Informovaný souhlas
Vzhledem k určitým rizikům a výše popsaným kontraindikacím je nutné, abyste písemně stvrdil/a souhlas s tímto vyšetřením, a že jste byla náležitě informován/a o možných komplikacích. Informovaný souhlas k MR vyšetření v PDF si můžete stáhnout zde (vč. anglické a ruské verze). Můžete si ho rovnou předem vyplnit a přinést ho k vyšetření. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo nejasnosti, sdělte nám je před vyšetřením.

Žádanka
Vyšetření Vám bude provedeno pouze po předložení řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte buď přímo v Evidenci CT a MR (naproti pracovišti CT1 – 1.NP vchod B)

Průběh vyšetření
Vyšetření je neinvazivní, vyžaduje pouze klidné ležení na vyšetřovacím stole. Případné pohyby během vyšetření jej mohou znehodnotit, proto je nutná spolupráce s vyšetřujícím asistentem. Doba trvání vyšetření je mnohem delší než u CT, dle náročnosti se pohybuje od 15 minut (MR mozku) do 45 minut (celotělové MR). Orientační časy vyšetření jsou uvedeny v tabulce.

vyšetření orientační čas (bez příprav)
mozek 15 minut (s kontrastní látkou 45 min.)
bederní páteř 10 minut (s kontrastní látkou 30 min.)
krční páteř 10 minut (s kontrastní látkou 30 min.)
srdce 30-40 minut
játra 30-60 minut
klouby končetin 40 minut
střeva 30 minut (nutná příprava předem cca 60 min.)

Kontrastní látka

V některých případech je ke zlepšení zobrazení nutné podání speciální kontrastní látky nitrožilně do zavedené kanyly na horní končetině, kterém rozhoduje lékař MR pracoviště. Podání kontrastní látky prodlužuje vyšetření o cca 10-20 minut.

Komplikace
Nežádoucí reakce na MR kontrastní látku se vyskytuje velmi zřídka. Většinou se projevuje nevolností, zvracením, točením hlavy, zcela výjimečná je alergická reakce s nutností bezprostřední léčby. V souvislosti s vyšetřením na magnetické rezonanci (zvláště pak se sílou pole 3 Tesla), můžete pocítit zahřívání Vašeho těla, točení hlavy. Vyvarujte se ve vyšetřovně prudkých pohybů hlavou. Jakékoli nepříjemné pocity během vyšetření signalizujte pomocí balónku obsluhujícímu personálu.

Přístrojové vybavení
Skyra 3T – magnetická rezonance se sílou pole 3 Tesla, lochotínský areál, pavilon Onkologie, suterén, -2.pp
Skyra 3T – magnetická rezonance se sílou pole 3 Tesla, lochotínský areál, vchod B, 1.np
Aera 1,5T – magnetická rezonance se sílou pole 1,5 Tesla, areál Bory, pavilon 22, 1. patro

Prosba
Přesto, že jste objednáváni na určitý časový termín, může se stát, že budete vyšetřeni později. Jediný MR přístroj ve FN Plzeň musí pokrýt neodkladná vyšetření pacientů hospitalizovaných ve FN Plzeň a jejich počet daný den nelze předem odhadnout. Prosíme Vás o trpělivost.

Kontakt
V případě jakýchkoli nejasností nebo objednávek se prosím obraťte na sestru či radiologického asistenta, který Vám ochotně poradí.
objednávky MR – 377 103 489
objednávky MR Bory – 377 402 096

 

Nejběžnější prováděná vyšetření
MR mozku, funkční MR mozku, MR páteře, MR ruky, MR zápěstí, MR lokte, MR ramene, MR plic, MR srdce, perfusní MR srdce, MR břicha, MR střev, MR jater, MR žlučových cest (MRCP), MR tepen, MR pánve, MR kyčelních kloubů (vždy oba), MR kolene (pouze jeden kloub na jedno vyšetření), MR stehen, MR bérců, MR hlezna, MR nohy, MR angiografie, MR traktografie atd.

videoprůvodce


přístroj magnetické rezonance Skyra 3Tpřístroj magnetické rezonance Skyra 3Tpřístroj magnetické rezonance Skyra 3T

kam dál
průvodce vyšetřením na MR naleznete zde
poskytování obrazové dokumentace z vyšetření
máte-li nejasnost nebo dotaz, ptejte se v anonymní poradně
ukázky z obrazů  získaných pomocí MR
zpět na výběr jiných vyšetření

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén