radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

základní informace (angiografie)

Popis metody
Angiografické vyšetření (dále angiografie) je metoda, která umožňuje kvalitní zobrazení cév (tepen i žil) Vašeho těla. Tato metoda využívá stejně jako běžný rentgenový přístroj účinků rentgenového záření, k zobrazení cév je nutné cílené podání kontrastní látky do vyšetřované cévy.

V případě nutnosti je možné provedení roztažení zúžené cévy pomocí speciálního instrumentária – tzv. angioplastika (PTA), event. vyztužení cévy tzv. stentem.

Objednání a žádanka
Tato vyšetření jsou prováděna pouze pacientům hospitalizovaným ve Fakultní nemocnici, event. pacientů jiné nemocnice dopravených sanitním vozem s doprovodem lékaře. Objednání vyšetření provádí ošetřující lékař (tel. č. 377104442).

Informovaný souhlas
Je nezbytné, abyste s tímto vyšetřením vyjádřili písemný souhlas. Vzhledem k tomu, že toto vyšetření se provádí pouze u pacientů hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení, obdržíte tento souhlas od ošetřujícího lékaře či sestry na Vašem oddělení. Rentgenové záření totiž může mít z dlouhodobého hlediska nepříznivé účinky pro Váš organismus a dále je nutné podání jodové kontrastní látky, která může případně zhoršit funkci ledvin.

Příprava před vyšetřením
Vyšetření se provádí nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze malé množství tekutiny, ne kávu, alkohol a cigarety).

V případě, že trpíte alergií na jakékoli látky (včetně pylové alergie či bodnutí hmyzem), upozorněte na to předem Vašeho ošetřujícího lékaře i personál angiografického pracoviště. Velmi důležité je informovat, zda jste v minulosti neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky (angiografie, CT, vylučovací urografie). Informujte také o případné kožní reakci na dezinfekční přípravky s obsahem jódu.

Postup při vyšetření, kontrastní látka
Cévy se zobrazují nástřikem kontrastní látky pomocí katetrů zaváděných nejčastěji z třísla nebo z podpaží. Tato místa je nutné před vyšetřením zbavit chlupů vyholením. Výkon se provádí vleže a je nutné se přesně řídit pokyny zdravotnického personálu. Místo vpichu se očistí – dezinfikuje, následuje místní znecitlivění injekcí a přikrytí sterilními rouškami. Po punkci je do cévy zaveden zavaděč cévek. Pozice katetrizační cévky je kontrolována pomocí rentgenového přístroje. Při aplikaci kontrastní látky můžete pociťovat „teplo v těle“, což je běžný průvodní jev.

Pokud to vyžaduje stav Vašeho cévního řečiště, vyšetřující radiolog zváží možnost roztažení (dilatace) postižené cévy pomocí speciálního instrumentária. Tento zákrok si může vyžádat další vpich a také prodlouží dobu samotné vyšetření.

Komplikace
Podání kontrastní látky může mít velmi zřídka časné komplikace v podobě alergické či alergii podobné reakci, na jejíž řešení je personál angiografického pracoviště připraven.

Po vpichu může také vzácně dojít ke krvácení v okolí vpichu, eventuálně i trombózy cévy. Tyto komplikace se řeší konzervativně nebo chirurgicky podle jejich rozsahu a povahy.

videoprůvodce


Chování po výkonu
Po výkonu je nutné dodržovat klidový režim na lůžku v rozmezí 6 až 24 hodin podle povahy výkonu – délku určí radiolog provádějící výkon a zároveň Vám doporučí nejvhodnější polohu na lůžku. Místo nápichu cévy bude opatřeno tlakovým obvazem, který se uvolní až po uplynutí doby klidového režimu na lůžku. V případě vzniku bolesti, nebo krvácení ihned informujte sestru oddělení.
Více informací naleznete v internetových encyklopediích …

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén