radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

rozpisy pracovišť

úsek KRaS

úsek CT
rozpisy pracovišť – týdenní: zde
– měsíční: zde

interní stránky

úsek MR
měsíční rozpisy směn –
rozpisy pracovišť – zde

úsek DSA
rozpisy pracovišť –   zde

sestry
měsíční rozpis pracovišť  zde

KZM Bory
rozpis pracovišť

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén