radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

úsek KRaS
měsíční rozpisy směn  –listopad   prosinec – rozpis bude upravován – dovybírání dovolených

rozpis 2019

dovolená 2019

úsek CT
rozpisy pracovišť – zde
interní stránky

úsek MR
měsíční rozpisy směn –
rozpisy pracovišť – zde

úsek DSA
rozpisy pracovišť –   zde

sestry
měsíční rozpis pracovišť  zde

KZM Bory
rozpis pracovišť

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.