radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

seznam pracovníků kliniky

prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.

přednosta kliniky, více informací …
telefon: 377 103 440
e-mail: ferda@fnplzen.cz
sekretariát: weinfurterovam@fnplzen.cz

 

prof. MUDr. Hynek Mírka, PhD.

primář kliniky
telefon: 377 103 456
e-mail: mirka@fnplzen.cz
sekretariát: weinfurterovam@fnplzen.cz

 

prof. MUDr. Jan Baxa, PhD.

zástupce přednosty pro vzdělávání, vědu a výzkum
telefon: 377 103 439
e-mail:  baxaj@fnplzen.cz

 

Mgr. Bc. Karel Mařík

vrchní radiologický asistent
telefon: 377 103 437
e-mail: marik@fnplzen.cz

 

 

Klinika zobrazovacích metod Bory
vedoucí lékařky
MUDr. Jana Cibulková (cibulkovaja@fnplzen.cz) – konvenční radiologie
MUDr. Eva Korčáková, PhD. (korcakovae@fnplzen.cz) – ultrasonografie

vedoucí radiologický asistent
Bc. Dalibor Blecha (blechad@fnplzen.cz377 102 935)

 

úsek výpočetní tomografie
vedoucí lékař
MUDr. Filip Heidenreich (heidenreich@fnplzen.cz, 377 103 430)

vedoucí radiologický asistent
Ing. Bc. Hana Moulisová (moulisovam@fnplzen.cz377 104 459)

 

úsek mamografie a mamocentrum
vedoucí lékař
MUDr. Miloslava Hlaváčková (hlavackovam@fnplzen.cz, 377 103 431)

vedoucí radiologická asistentka
Martina Maškovská, DiS. (maskovskam@fnplzen.cz377 105 714)

 

úsek konvenční radiodiagnostiky a ultrasonografie
vedoucí lékařky
MUDr. Jana Cibulková (cibulkovaja@fnplzen.cz) – konvenční radiodiagnostika
MUDr. Eva Korčáková, PhD. (korcakovae@fnplzen.cz) – ultrasonografie
MUDr. Renata Vondráková (vondrakova@fnplzen.cz) – dětská radiologie

vedoucí radiologický asistent
Mgr. et Mgr. Pavel Nedbal (nedbalp@fnplzen.cz377 103 465)

 

úsek úsek intervenční radiologie
vedoucí lékaři
MUDr. Petr Duras (duras@fnplzen.cz, 377 103 467), úsek intervenční radiologie
MUDr. Vít Buriánek (burianekv@fnplzen.cz, 377 103 486), úsek neurointervenční radiologie

vedoucí radiologický asistent
Bc. Jakub Beránek (beranekj@fnplzen.cz, 377 104 442)

 

úsek magnetické rezonance
vedoucí lékař
MUDr. Ing. Radek Tupý, Ph.D. (tupyr@fnplzen.cz, 377 103 467)

vedoucí radiologický asistent
Mgr. Bc. Radek Süss (sussr@fnplzen.cz, 377 103 485)

 

úsek nukleární medicíny a hybridních zobrazovacích metod
vedoucí lékaři
MUDr. Eva Ferdová (ferdovae@fnplzen.cz, 377 103 435), úsek hybridních zobraz. metod
MUDr. Alexander Malán (malan@fnplzen.cz, 377 104 594), úsek nukleární medicíny

vedoucí radiologický asistent
Bc. Jan Tauber ( tauberj@fnplzen.cz, 377 104 587)

vedoucí radiofarmaceutického úseku
PharmDr. Marika Looseová (looseovam@fnplzen.cz, 377 104 585)
Mgr. Martina Odvody – VŠ pracovník (odvodym@fnplzen.cz)

recepce – objednávky na vyšetření
Olga Pechová (pechova@fnplzen.cz, 377104 590)
Jana Volfová (volfovaj@fnplzen.cz, 377 104 590)

 

laboratoř forenzní radiologie
prof. MUDr. Jan Baxa, PhD. (baxaj@fnplzen.cz, 377 104 588) Zobrazit profil na LinkedIn

 

 

 

 

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén