radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

přednosta kliniky, více informací …
telefon: 377 103 436
fax: 377 103 438
e-mail: kreuzberg@fnplzen.cz
sekretariát: pejrimovskaj@fnplzen.cz

 

prof. MUDr. Jiří Ferda, PhD.

primář kliniky, více informací …
telefon: 377 103 440
e-mail: ferda@fnplzen.cz
sekretariát: pejrimovskaj@fnplzen.cz

 

doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD.

zástupce přednosty pro vědu a výzkum, více informací … Zobrazit profil na LinkedIn
telefon: 377 103 456
e-mail: mirka@fnplzen.cz
sekretariát: pejrimovskaj@fnplzen.cz

 

Mgr. Bc. Karel Mařík

vrchní radiologický asistent, více informací …
telefon: 377 103 437
e-mail: marik@fnplzen.cz

 

 

úsek výpočetní tomografie
vedoucí lékař
Doc. MUDr. Jan Baxa, PhD. (baxaj@fnplzen.cz, 377 103 430Zobrazit profil na LinkedIn

vedoucí radiologický asistent
Mgr. Bc. Tomáš Vendiš (vendist@fnplzen.cz377 104 459) Zobrazit profil na LinkedIn

radiologičtí asistenti
Mgr. Bc. Petr Balta
Bc. Filip Bošek
Mgr. Bc. Petr Čulík
Ludmila Fähnrichová
Ing. Bc. Hana Humlová
Jarmila Ježková
Ilona Švagrová
Miluše Vasilevová
Zdeňka Zitová

úsek mamografie a mamocentrum
vedoucí lékař
MUDr. Miloslava Hlaváčková (hlavackovam@fnplzen.cz, 377 103 431)

vedoucí radiologická asistentka
Martina Maškovská, DiS. (maskovskam@fnplzen.cz377 105 714)

úsek konvenční radiodiagnostiky a ultrasonografie
vedoucí lékař
Doc. MUDr. Hynek Mírka, PhD. (mirka@fnplzen.cz, 377 103 456)
MUDr. Renata Vondráková (vondrakova@fnplzen.cz, 377 103 435)

vedoucí radiologický asistent
Mgr. Bc. Pavel Nedbal (nedbalp@fnplzen.cz377 103 465)

radiologičtí asistenti
Blažena Abrtová
Eva Fajtová
Bc. Kamila Ferková
Bc. Oleksandra Havryshyna
Bc. Milan Hovorka
Bc. Martina Jirousková
Bc. Jiří Kaňok
Vladimír Kolář
Martina Konopíková
Bc. Lenka Kožíšková
Martina Maškovská, DiS.
Bc. Martin Pojer
Bc. Daniela Šeflová
Eva Šlaufová
Bc. Klára Žďárková

úsek úsek intervenční radiologie
vedoucí lékaři
MUDr. Petr Duras (duras@fnplzen.cz, 377 103 467), úsek intervenční radiologie
MUDr. Vít Buriánek (burianekv@fnplzen.cz, 377 103 486), úsek neurointervenční radiologie

vedoucí radiologický asistent
Bc. Jakub Beránek (beranekj@fnplzen.cz, 377 104 442)

radiologičtí asistenti
Kateřina Burešová
Bc. Libuše Koubová
Bc. Michal Pechan
Filip Šlauf
Iveta Štorchová

úsek magnetické rezonance
vedoucí lékař
MUDr. et Ing. Radek Tupý (tupyr@fnplzen.cz, 377 103 467)

vedoucí radiologický asistent
Mgr. Bc. Radek Süss (sussr@fnplzen.cz, 377 103 485)

radiologičtí asistenti
Bc. Miroslav Mlynařík
Bc. Petra Rejdová
Bc. Pavel Rusín
Bc. Martin Řehoř
Zdeněk Šiler
Bc. Vojtěch Tůma
Richard Zach
Radka Züglerová

úsek nukleární medicíny a hybridních zobrazovacích metod
vedoucí lékaři
MUDr. Eva Ferdová (ferdovae@fnplzen.cz, 377 103 435), úsek hybridních zobraz. metod
MUDr. Alexander Malán (malan@fnplzen.cz, 377 104 594), úsek nukleární meeicíny

Lékaři
MUDr. Šárka Balounová
MUDr. Lucie Baxová
MUDr. Lucie Machartová
MUDr. Jan Záhlava

vedoucí radiologický asistent
Bc. Tereza Záhořová ( zahorovat@fnplzen.cz, 377 104 587)

radiologické asistentky
Bc. Jana Bláhová
Adéla Černá, DiS.
Bc. Alžběta Folková
Ing. Bc. Eliška Királyová
Bc. František Kučera
Iveta Mainzerová, DiS.
Bc. Marika Matějová
Ivana Schejbalová
Bc. Jan Tauber
Simona Tesařová, DiS.

zdravotní sestry
Marie Bémová
Dagmar Heisová
Eva Mrázová
Jindra Zahradníková

vedoucí radiofarmaceutického úseku
PharmDr. Marika Looseová (looseovam@fnplzen.cz, 377 104 585)
Mgr. Martina Odvody – VŠ pracovník (odvodym@fnplzen.cz)

farmaceutické asistentky
Eva Kružejová
Karolína Hučínová
Jitka Patrasová

THP pracovnice – recepce – objednávky na vyšetření
Olga Pechová (pechova@fnplzen.cz, 377104 590)
Jana Volfová (volfovaj@fnplzen.cz, 377 104 590)

laboratoř forenzní radiologie
Doc. MUDr. Jan Baxa, PhD. (baxaj@fnplzen.cz, 377 104 588) Zobrazit profil na LinkedIn
Mgr. Bc. Tomáš Vendiš (vendist@fnplzen.cz, 377 104 459) Zobrazit profil na LinkedIn

lékaři kliniky
MUDr. Kristýna Bajcurová
MUDr. Šárka Balounová
MUDr. Lucie Baxová
MUDr. Jiří Bejček
MUDr. Veronika Bergerová
MUDr. Vít Buriánek
MUDr. Jana Cibulková
 MUDr. Anna Fajfrová
MUDr. Adéla Gruberová
MUDr. Filip Heidenreich
MUDr. Jana Karásková
Dr. Olga Kolinko
MUDr. Eva Korčáková
MUDr. Jana Košařová
MUDr. František Lepič
MUDr. Jaroslav Ludvík, PhD.
MUDr. Lucie Soukupová
MUDr. Tomáš Malkus
MUDr. Martina Nováková
MUDr. Táňa Matoušková, PhD.
as. MUDr. Petra Mrázková, PhD.
MUDr. Kristýna Ohlídalová, PhD.
MUDr. Lucie Pechová
MUDr. Ann Petráková
MUDr. Jan Pernický
MUDr. Hana Potůčková
MUDr. Petr Rajchman
MUDr. Jiří Rezek
MUDr. Petr Schmiedhuber
MUDr. Barbora Šandová
MUDr. Petra Trejbalová
MUDr. et Ing. Radek Tupý, PhD.
MUDr. Hana Vacíková
MUDr. Alena Vondráková, PhD.
MUDr. Marcela Zahradníková

všeobecné zdravotní sestry
staniční sestra: Mgr. Ivana Šilerová
Petra Bauerová
Olga Kaňoková
Bc. Věra Lukášová
Alice Němcová
Mirka Kratochvílová
Edita Suchá
Miroslav Štefančík
Mgr. Lenka Valtová

THP pracovnice
Jaromíra Ježková
Lenka Kasalová
Jiřina Pelešková
Eva Prchalová
Radka Sudíková
Ivana Šindelářová
Jana Volfová

zdravotnický asistent nebo sanitář
Martin Zoubek

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.