radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

45. Český radiologický kongres v Plzni, 22. – 24. září 2024, Campus Lékařské fakulty UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Po 14 létech se vrací radiologický kongres do Plzně.  45. Český radiologický kongres se bude konat v moderním prostředí Univerzitního campusu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni ve dnech 22.–24. září 2024.

 

 

 

 

 

 

Hlavní témata kongresu

diagnostika a terapie onkologických onemocnění

diagnostika a terapie onemocnění srdce a cév

Tematické bloky:
 • DAKAR – program časné detekce karcinomu plic a karcinomu prostaty
 • Intrakraniální nádory
 • Dětské nádory
 • Hematoonkologie
 • Terapie a léčebná odpověď nádorů
 • Nádory gastrointestinálního traktu
 • Nádory ledvin
 • Karcinom prostaty
 • Karcinom plic
 • Nádory pankreatu
 • Nádory jater
 • Korporální a endometriální karcinom
 • Karcinom prsu
 • Stenózy krkavic
 • Hrudní aorta

Nezapomínáme ani na mladé radiology a studenty lékařských fakult, kteří mají v programové nabídce svoje pevné zastoupení. Součástí kongresu je i otevření registrace pro radiologické asistenty a sestry, potvrzují tak svoji důležitou účast v našich diagnostických a léčebných týmech. Kromě dvou tradičních paralelních sekcí přehledných prezentací bude třetí blok určený k prezentaci vědeckých sdělení anebo hands‐on výuce v moderním simulačním centru se zaměřením na kardiovaskulární diagnostiku – připravený kurs je součástí předeatestační přípravy a odpovídá  náplni kurzu

předatestační kurs: Radiognostika srdce a cév

přihlášení do kursu umožňuje získat certifikát vydaný Lékařskou fakultou UK v Plzni.

Věříme, že letošní podzimní setkání bude patřit k vrcholům kongresové sezóny roku 2024, a to jak po odborné, tak i společenské stránce.

Těšíme se s Vámi na viděnou v Plzni

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

prezident kongresu

místopředseda Radiologické společnosti ČLS JEP

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén