radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

ukázky z PET/CT


Courtesy of University Hospital Pilsen (Clinic of Imaging Methods)

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén