radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

základní info (USG)

Popis metody
Sonografické vyšetření (USG) je zcela nezátěžová metoda, která umožňuje zobrazení vnitřních orgánů (zejména břicha a pánve), měkkých částí (prsní žlázy, mízní uzliny, podkoží atd.) a cév.

Objednání a žádanka
Vyšetření Vám bude provedeno pouze po předložení řádně vyplněné žádanky, kterou předložíte na příslušném sonografickém pracovišti.
Vyšetření objednává přímo ošetřující lékař, případně se můžete objednat osobně či telefonicky na tel. čísle. (vyšetření prsních žláz – 377 104 441, ostatní vyšetření – 377 103 427).

Příprava před vyšetřením
Sonografické vyšetření většinou nevyžaduje speciální přípravu. Při vyšetření břicha, ledvin a močových cest je vhodná dostatečná náplň močového měchýře (tzn. před vyšetřením pokud možno nemočit)

Postup při vyšetření
Vyšetření je velmi jednoduché, nejčastěji se provádí vleže. V případě nutnosti budete vyzváni ke změně polohy (např. na boku či vsedě). Při vyšetření je používán speciální průhledný gel, který nezanechává stopy na těle ani na oblečení a po vyšetření se otírá. Je tedy vhodné si s sebou na vyšetření přinést vlastní ručník.

Komplikace
Toto vyšetření nemá komplikace.
Chování po výkonu, výsledek:
Po vyšetření můžete ihned opustit sonografické pracoviště, výsledky vyšetření budou zapsány do centrálního informačního systému FN Plzeň, kde si ho ošetřující lékař přečte. V případě, že přicházíte od lékaře mimo FN Plzeň dostanete v krátké době po vyšetření kopii výsledku Vašeho vyšetření.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se samozřejmě obraťte na personál příslušného pracoviště.

Pracoviště

  • USG 1 (vchod B, 4.NP)
  • USG 2 (vchod C, 4.NP)
  • USG 3 (vchod C, 1.NP – prostory urgentního příjmu)
  • USG 4 (onkologický pavilon)

Kontrastní sonografie
V některých speciálních případech se pro zlepšení výtěžnosti sonografického vyšetření jater doporučuje podání speciální kontrastní látky. Tato látka se aplikuje nitrožilně do žíly na ruce a nepředstavuje pro vyšetřovaného prakticky žádné riziko.

Existují pouze relativní kontraindikace, na které se Vás lékař zeptá před vyšetřením, samotné podání není vůbec nepříjemné, ihned po skončení vyšetření vyšetřovaný odchází domů bez nutnosti speciálního režimu.
Toto vyšetření doporučuje nejčastěji lékař specialista (jaterní chirurg či gastroenterolog) nejčastěji při podezření na ložisko v játrech nejasné povahy. Délka vyšetření je jen o něco delší než např. při běžném vyšetření břicha, tedy 15 až 30 minut.

Více informací o sonografii naleznete například v internetových encyklopediích …

kam dál
průvodce vyšetřením na sonografii
poskytování obrazové dokumentace z vyšetření
máte-li nejasnost nebo dotaz, ptejte se v anonymní poradně
ukázky z obrazů  získaných pomocí USG
zpět na výběr jiných vyšetření

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén