radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

Program časného záchytu Ca prostaty – objednání vyšetření MR

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň je akreditována pro provádění magnetické rezonance  v programu časného záchytu karcinomu prostaty 

Vyšetření jsou prováděna na high-tech zařízení  Magnetom VIda 3,0T (Siemens Healthineers, Erlangen, Německo). Pracoviště Kliniky zobrazovacích metod  provádí vyšetření prostaty pomocí 3T MRI již od roku 2011 a provedla více než 10 000 vyšetření prostaty, ročně  v současnosti provádí přibližně 1000 vyšetření prostaty. Vyšetření v Programu jsou prováděna na pracovišti MR3 pavilon Onkologie  v  areálu FN Lochotín.

Objednání vyšetření magnetickou rezonancí (MR) v programu časného záchytu karcinomu prostaty je možné pomocí webového formuláře dostupného na www.fnplzen.cz,  na stránce KZM – odkaz žádosti:

Vyšetření MR objednává urolog, objednání je možné po zařazení do Programu a na základě vyšetření urologem za podmínky, splnění vstupních kritérií v souladu s metodikou Ministerstva zdravotnictví.

Jak být zařazen do Programu časného záchytu karcinomu prostaty?

do programu jsou zařazeni muži ve věku 45 let až 69 let (před dovršením 70 let), po zařazení do programu je odebrán krevní vzorek ke stanovení hladiny PSA (prostatický specifický antigen). Odběr je možný u praktického lékaře nebo praktického urologa.

Kdy je indikováno vyšetření magnetickou rezonancí (MRI)?

Pokud hladina PSA přesáhne 3 ng/ml je pacient vyšetřen urologem a dále pak dle dalších kriterií je indikováno MR. Hlavním kritériem je stanovení PSA density. Hodnota  0,15 ng/ml² je také základním, ale ne jediným kritériem k provedení MRI. Urolog pak v případě indikace MRI  vyplnění on-line žádost o vyšetření. Pracovník KZM klienta kontaktuje a sjedná s ním termíny vyšetření – nutné tedy zadat klientův kontakt –  jeho telefonní číslo. Pro vyšetření jsou na Klinice zobrazovacích metod rezervovány termíny především  po dobu víkendů.

jak se provádí vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) a jak je hodnoceno?

Vyšetření magnetickou rezonancí se v základním stupni provádí bez podání kontrastní látky. Samotné vyšetření trvá přibližně 30 minut. Vyšetření hodnotí dva lékaři specialisté – radiologové – metodou dvojího čtení, druhé čtení provádí vždy jen akreditovaný radiolog. Jako třetí nezávislou metodu hodnocení používáme metodu hlubokého učení umělé inteligence (artificial intelligence) MR Prostate (Siemens Healthineers, Erlangen, Německo), která je zdravotnickým prostředkem.

Hodnocení nálezu je pomocí  metodiky PIRADS verze 2.1. Nález dostane indikující urolog, výsledek je odeslán indikujícímu urologovi zabezpečenou elektronickou cestou (MEXX, e-zpráva, datová schránka) po provedení druhého čtení, zpravidla druhý až třetí následující pracovní den. Nezabezpečenou komunikaci pro zasílání zpráv nepoužíváme, pozor – nález není možné odeslat na běžnou e-mailovou adresu. Pokud je nález hodnocen jako PIRADS skóre 3 je radiologem doporučeno další vyšetření – s kontrastní látkou v případě nálezu v periferní zóně prostaty, v případě přechodové (tranzitní) zóny prostaty kontrolní vyšetření PSA s odstupem 6 měsíců, dále dle výsledku kontrolní MR vyšetření.

Co znamená hodnota PIRADS skóre?

karcinom prostaty hodnocení pomocí PIRADS skóre a AI

PIRADS 1 – vysoce pravděpodobně nezhoubný nález

PIRADS 2 – pravděpodobně nezhoubný nález

PIRADS 3 – neurčitý nález – nutné další vyšetření nebo sledování

PIRADS 4 – pravděpodobně zhoubný nález – indikována biopsie

PIRADS 5 – vysoce pravděpodobně zhoubný nález – indikována biopsie

dokumenty jsou ke stažení zde

Jak objednat  MRI prostaty v Programu časného záchytu karcinomu prostaty na Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň – návod pro UROLOGA

CA prostaty – Jak objednat MRI prostaty v programu časného záchytu pro UROLOGA

Algoritmus časného záchytu Ca prostaty – zkrácený návod – zdroj Národní screeningové centrum

CA prostaty – algoritmus časný záchyt Ca prostaty s výkony

Program časného záchytu Ca prostaty – plné znění – zdroj MZ ČR

CA prostaty – metodika časného záchytu

Program časného záchytu Ca prostaty – metodika MRI – zdroj MZ ČR

CA prostaty – časný záchyt metodika MRI

kde lze nalézt žádanku do Plzně

 

 

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén