radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

Photon-counting CT – pediatrické aplikace

Vyšetření dětí na photon-counting CT v Plzni

sinusitis ultra-high resolutionn CT, prostorové rozlišení 0,1 mm

V průběhu  24 měsíců jsme vyšetřili na našem pracovišti celkem 220 dětí ve věku od  13 dní do 18 let. Vyšetření provádíme na dvouzdrojovém přístroji  Naeotom Alpha (Siemens Healthineers, Forchheim, Německo) vybaveném dvěma detektorovými systémy vybavenými technologií photon-counting s kadmium-teluridovým materiálem detektoru a s elementy velikosti 0,2 x 0,2 mm spojitelnými v klastr 2 x 2 elementy o celkové velikosti. 0,4 x 0,4 mm. U dětí podáváme v případě potřeby kontrastní látku iopromid s koncentrací jódu 370 mgI/ml (Ultravist 370, Bayer Berlin, Německo) v příslušném objemu 2 ml na kilogram aktuální hmotnosti dítěte. Podání kontrastní látky je možné  manuálně u menších dětí do hmotnosti 10 kg. V případě dětí o hmotnosti nad 10 kg používáme automatický injektor s průtokem nastaveným 1,5 ml/s. (Flow-motion Ulrich, Ulm, Německo).

Swyer-Jamesův syndrom, 70 kV protokol

Indikace k vyšetření

Zatímco v nejmladších věkových skupinách dětí – novorozenců a kojenců – je indikace k výpočetní tomografii relativně vzácná, ve věkových skupinách batolecího věku a předškolního věku stoupá indikace postupně a ve věku nad šest let tvoří indikace k CT dvě třetiny všech indikovaných. V celé skupině  vyšetření byla nejčastěji indikována zobrazení skeletu končetin, jejich indikace vzrůstala ve skupině nad 6 let, kdy bylo indikováno více než tři čtvrtiny všech těchto vyšetření.  Druhou nejčastější indikací byla indikace zobrazení hrudníku, tvořila přibližně jednu čtvrtinu všech indikací, zcela dominantní  indikací byla vyšetření z důvodu komplikovaného plicního zánětu, kdy zobrazení z této indikace tvořila čtyři pětiny indikací k CT hrudníku. Třetí nejčetnější skupinu indikací tvořilo vyšetření břicha, kdy největší část vyšetření byla provedena z důvodu urologického, tyto indikace tvořily dvě třetiny indikací  CT břicha. Z ostatních vyšetření je  významná skupina zobrazení hlavy z důvodu zobrazení mozku nebo neurokrania s relativně malým zastoupením v souboru pouhých 16 vyšetření, kdy indikace převažovaly z důvodu traumatu, nebo neurochirurgické indikace zobrazení neurokrania. Protože vyšetření na pracovišti jsou prováděna dominantně z indikací Pediatrické kliniky a dětských ambulancí ortopedie, nikoliv z ambulancí  dětské otorinolaryngologie, která je  umístěna v druhém areálu Fakultní nemocnice, bylo relativně málo indikací oblasti obličejové. Provedená zobrazení hlavy a krku byla však zčásti indikována z dětské ambulance maxilofaciální chirurgie se zaměřením na patologické stavy čelisti. Ojedinělými byly indikace zobrazení koronárních tepen a srdce, indikace byla dvakrát u postkovidového syndromu u dětí s podezřením na postižení podobné Kawasakiho nemoci a jednou při podezření na anomální odstup koronárních tepen. U nejmenších dětí a dětí, které nejsou schopny vydržet po dobu vyšetření v klidu využíváme celkovou anestézii vedenou anesteziologem.

Spektrální zobrazení osteosyntézy zlomeniny předloktí

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén