radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

  • navštivte KZM a její rodnou sestru Anatomii na výukových profilech Instagramu

  • Artificial Intelligence a PET/CT – od října 2023 je na Klinice zobrazovacích metod instalován nový přístroj hybridního zobrazování PET/CT. Jedná se o obnovu  přístrojové techniky, která nyní disponuje nejen novou konstrukcí detektorové soustavy, ale dovoluje také využít technologie hlubokého učení umělé inteligence k odstranění pohybových neostrostí v obraze, které jsou způsobeny dechem a srdeční akcí. Jedná se o  techniku zmrzlého zobrazení bez použití synchronizované akvizice dat – tzv. deviceless-onco-freeze techniku.  Data jsou načítána kontinuálním posunem pacientova těla v přístroji a  […]

  • Ferda J, Frölich M et al. Neovascularization, vascular mimicry and molecular exchange: The imaging of tumorous tissue aggressiveness based on tissue perfusion in European Journal of Radiology nová publikace na aktuální téma zobrazování nádorové tkáně vznikla spoluprací mezi Klinikou zobrazovacích metod Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni a Univerzitní radiologickou klinikou Mannheim Heidelbergské univerzity.

  • Photon-counting CT od června 2020 jsou prováděna v Plzni na KZM zobrazení revoluční technologií výpočetní tomografií pomocí photon-countig detektoru. Ve Fakultní nemocnici Plzeň byl  nejprve instalován klinický prototyp, který byl testován na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. NA PRACOVIŠTI BYLO POPRVÉ NA SVĚTĚ PROVEDENO VYŠETŘENÍ NEMOCNÉHO ČLOVĚKA POMOCÍ PHOTON-COUNTING CT. Od února 2022 jsou prováděna vyšetření a klinický výzkum pomocí dvouzdrojového photon-counting CT Naeotom Alpha.

  • Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční semináře pořádané naší klinikou.

nové Mamocentrum na Lochotíně

Tomáš Vendiš 1. června 2018

Minimálním dávkám radiace jsou vystaveny ženy, které podstoupí vyšetření ve specializovaném mamografickém centru Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod.

V sekci Ke stažení / výukové materiály /  LF jsou nově umístěny prezentace z právě probíhajícího akademického roku 2017/2018   In part Ke stažení / výukové materiály /  LF there are newly placed presentations from the current academic year 2017/2018

přednáška ke stažení: MR u karcinomu prostaty

Tomáš Vendiš 25. května 2017

Prezentace MUDr. Jana Kastnera na téma Magnetická rezonance u karcinomu prostaty, posuzování lokálního nálezu u PIRADS 2 ke stažení z našeho webu.

Táňa Matoušková – kresby a grafiky

Jan Baxa 31. prosince 2016

Táňa Matoušková vystavuje v PAPPA Coffee.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.