radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jiří Ferda 1. listopadu 2023

Ferda J, Frölich M et al. Neovascularization, vascular mimicry and molecular exchange: The imaging of tumorous tissue aggressiveness based on tissue perfusion in European Journal of Radiology

nová publikace na aktuální téma zobrazování nádorové tkáně vznikla spoluprací mezi Klinikou zobrazovacích metod Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni a Univerzitní radiologickou klinikou Mannheim Heidelbergské univerzity.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.