radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jiří Ferda 1. listopadu 2023

Artificial Intelligence a PET/CT – od října 2023 je na Klinice zobrazovacích metod instalován nový přístroj hybridního zobrazování PET/CT. Jedná se o obnovu  přístrojové techniky, která nyní disponuje nejen novou konstrukcí detektorové soustavy, ale dovoluje také využít technologie hlubokého učení umělé inteligence k odstranění pohybových neostrostí v obraze, které jsou způsobeny dechem a srdeční akcí. Jedná se o  techniku zmrzlého zobrazení bez použití synchronizované akvizice dat – tzv. deviceless-onco-freeze techniku.  Data jsou načítána kontinuálním posunem pacientova těla v přístroji a  výpočetní systém vyhodnotí pohybové výchylky tkání, které akumulují radiofarmakum a sám je při rekonstrukci  odstraňuje.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.