radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

Umělá inteligence a rekonstrukce obrazů PET/CT

Artificial Intelligence (AI) a PET/CT – od října 2023 je na Klinice zobrazovacích metod instalován nový přístroj hybridního zobrazování PET/CT. Jedná se o obnovu  přístrojové techniky, která nyní disponuje nejen novou konstrukcí detektorové soustavy, ale dovoluje také využít technologie hlubokého učení umělé inteligence k odstranění pohybových neostrostí v obraze, které jsou způsobeny dechem a srdeční akcí. Jedná se o  techniku zmrzlého zobrazení bez použití synchronizované akvizice dat – tzv. deviceless-onco-freeze techniku (DOF).  Data jsou načítána kontinuálním posunem pacientova těla v přístroji a  výpočetní systém vyhodnotí pohybové výchylky tkání, které akumulují radiofarmakum a sám je pomocí umělé inteligence (AI)při rekonstrukci  odstraňuje.

deviceless-onco-freeze technique (DOF) vlevo zobrazení běžným způsobem akvizice dat – jednotlivá ložiska jsou zobrazena neostře z důvodu dýchacích pohybů. Naopak vpravo je patrné, jak jsou ložiska metastáz v plicní tkáni a také ložiska nádorového postižení jater zobrazena bez pohybových artefaktů, které způsobuje dýchání.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén