radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 20. září 2012

Vážené kolegyně a kolegové,

v měsíci říjnu se v olomouckém hotelu NH uskuteční již 38. ročník „velkého“ kongresu, který se tento rok koná za organizačního vedení Radiologické kliniky LF UP a FN Olomouc. Hlavními tématy jsou tento rok: zobrazení srdce, urogenitálního traktu a pánve. Prof. Heřmanovi se podařilo sestavit velmi zajímavý program, který jistě uspokojí většinu návštěvníku. Velkým příslibem je také bohatý program vědeckých sdělení rozdělených do 4 bloků. Již tradičně patří lékaři z plzeňské Kliniky zobrazovacích metod k častým přednášejícím v sekcích vyzvaných sdělení. Příspěvků z kongresu bude věnováno také 3. číslo letošního ročníku časopisu Česká radiologie. Nově zrekonstruovaný hotel bude jistě více než důstojným prostředím pro tuto nejvýznamnější radiologickou akci v Česku. Již tradičně patří lékaři z plzeňské Kliniky zobrazovacích metod k častým přednášejícím v sekcích vyzvaných sdělení. Příspěvků z kongresu bude věnováno také 3. číslo letošního ročníku časopisu Česká radiologie.

Program i možnost registrace na www.crs.cz.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.