radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 24. května 2011

Vážení účastníci kurzu i ostatní kolegové,

velice děkujeme absolventům letošního ročníku Školy výpočetní tomografie za jejich účast. Váš počet ukazuje, že o akci je veliký zájem, což nás velmi těší a doufáme, že jste byli s celou akcí spokojeni. V sekci Ke stažení jsou nyní k dispozici slíbené kopie prezentací z letošního ročníku, které Vám snad poslouží k přípravě na další práci na CT.

Zároveň je pro nás důležitá zpětná vazba a proto prosíme účastníky kurzu o vyplnění níže uvedeného krátkého dotazníku. Veškeré Vaše osobní připomínky jsou velice vítány.

Za pořadatele, Jan Baxa (KZM, Plzeň)

 

[SURVEYS 4]

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.