radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 23. února 2015

Již přibližně půl roku je ve Fakultní nemocnici v provozu nový PET/CT přístroj na úseku nukleární medicíny Kliniky zobrazovacích metod. Jedná se o přístroj Biograph mCT firmy Siemens a pro pacienty tato změna znamená především snížení radiační zátěže a také zkrácení doby vyšetření až o více než 10 minut. Tento fakt v budoucnu umožní v případě potřeby zvýšit počet vyšetření, tak aby čekací doba nebyla dlouhá. Pro lékaře pak tento nový přístroj představuje významné zvýšení kvality získané obrazové dokumentace a tedy i možnost lepšího hodnocení.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.