radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Tomáš Vendiš 19. června 2011

Upozornění: tato akce je určena pouze pro NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY!

Vážení kolegové, nyní se můžete elektronicky přihlašovat na již XI. plzeňský den, který je určen pro všechny profese NELZP. Máte-li zájem o aktivní účast, přihlašte se nejdéle do 1. září 2011. Veškeré další informace o sympoziu naleznete na portálu plzenskyden.cz. Součástí podzimního plzeňského dne bude také možnost navštívit pracoviště Kliniky zobrazovacích metod.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.