radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 23. února 2015

Vyšetření prsu na 3T MRI

Vyšetřováním prsu magnetickou rezonancí se Klinika zobrazovacích metod (KZM) ve FN Plzeň Lochotín zabývá již dvacet let od roku 1995, nyní se zařadila mezi pracoviště světové úrovně.

Od července používají lékaři KZM k vyšetření prsů na tříteslové magnetické rezonanci novou osmnáctikanálovou prsní cívku jako jedni z prvních na světě. Cívka je konstruována jako přijímací anténa změn signálu, které dávají informace o složení vyšetřované tkáně. Nová cívka je zcela ojedinělým zařízením, které je složeno z osmnácti přijímačů s osmnácti zesilovači. Zatímco dříve se používalo přístrojů se silou pole 1,5 Tesla a cívek se čtyřmi přijímacími kanály, dnes se kombinací použití magnetického pole o síle 3 Tesla a osmnáctikanálové cívky mimořádně zvýší prostorové i kontrastní rozlišení.  Nová technika dovolí lépe odlišit nádorovou tkáň od nenádorových postižení, posoudit dokonce i stupeň agresivity nádorů a dále významně zlepší hodnocení mízních uzlin v podpaží. Lékaři provádí nyní i spektroskopii pro posouzení látkové výměny, difuzní vážení po hodnocení mikrostruktury nádorové tkáně nebo nový způsob dynamického zobrazení prokrvení nádoru. Tato funkční vyšetření přispívají k poznání chování nádorové tkáně a dovolují tak zvolit optimální techniku chirurgického výkonu u karcinomu prsu, nebo aktivně vyhledávat vznikající rakovinu u žen s vrozenými genetickými predispozicemi ke vzniku karcinomu prsu, nositelkami tzv. BRCA genu. „Porovnání s operačními a histologickými nálezy u žen, které již podstoupily na základě nového vyšetření operaci, ukazují, že nám nové postupy pomáhají v rozpoznání  velmi malých nádorů a také k odlišení tkání, které nejsou nádorové povahy a to s výrazně vyšší přesností a úspěšností než tomu bylo na 1,5-teslové rezonanci,“ konstatuje profesor Jiří Ferda, primář KZM. „Na Klinice zobrazovacích metod FN na Lochotíně tak poskytujeme jako jediní v České republice všechny nejmodernější zobrazovací metody onemocnění prsu současnosti a v dubnu k nim přibude i vyšetřování pomocí nového hybridního přístroje  PET/MRI“.

 

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.