radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Tomáš Vendiš 25. května 2017

Magnetická rezonance u karcinomu prostaty, posuzování lokálního nálezu u PIRADS 2

MUDr. Jan Kastner / Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň

ke stažení zde

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.