radiologieplzen.eu

Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

nové Mamocentrum na Lochotíně

Minimálním dávkám radiace jsou vystaveny ženy, které podstoupí vyšetření ve specializovaném mamografickém centru Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín, které je součástí Kliniky zobrazovacích metod. Došlo zde ke spojení mamodiagnostiky z borské a lochotínské části nemocnice a zároveň k efektivnějšímu využití přístrojového vybavení a lidského potenciálu. Ročně zde provedou až 20 tisíc vyšetření. Významnou předností lochotínského areálu je plně funkční komplexní onkologické centrum.

Nové pracoviště představuje primář této kliniky prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.: „Součástí sjednocení obou pracovišť je obnova dvou nyní používaných mamografických přístrojů. Na Lochotíně vznikly nové moderní prostory, kde je oddělena screeningová a diagnostická část. Screeningová obsahuje dvě pracoviště přímé digitální mamografie a dále ultrasonografické pracoviště pro doplňující ultrazvukové vyšetření prsu. Současně ve čtvrtém patře stávající mamodiagnostiky je provozována diagnostická mamografie, která poslouží ženám, u nichž již byl v minulosti diagnostikován nádor prsu, a které podstoupily nebo podstupují protinádorovou léčbu. V nových prostorách budou odborníci Kliniky zobrazovacích metod dělat bioptické odběry vzorků tkání prsu pro histologická vyšetření a také označování ložisek v prsu před chirurgickou léčbou.“

Klinika zobrazovacích metod nabízí pro mamodiagnostiku další zobrazovací metody, zejména magnetickou rezonanci pro zobrazení prsu. Před operačními výkony odborníci této kliniky označují chirurgům takzvané sentinelové uzliny v prsu a díky hybridním zobrazovacím metodám, PET/MR a PET/CT, určují celkový rozsah nádorového onemocnění prsu.

Přínos nového centra pro klientky FN Plzeň vysvětluje ředitel MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.: „Přímé navázání screeningového pracoviště na komplexní onkologické centrum zabezpečuje nejrychlejší cestu od diagnózy k léčbě a dovoluje nejužší spolupráci všech lékařů, kteří se na diagnostice a léčbě nádorů prsů podílejí. Rychlost při určení správného postupu léčby je zásadní. Takto integrované mamodiagnostické pracoviště je v České republice naprosto ojedinělé. Zabezpečuje ženám skutečně komplexní péči od preventivního vyšetření, přes provedení biopsie, až po chirurgickou nebo onkologickou léčbu. Plzeňský region je krajem s nejvyšším výskytem rakovinového onemocnění a jsme připraveni provádět preventivní mamografické vyšetření klientkám z celého kraje.“

Nové mamocentrum se nachází v lochotínském areálu FN Plzeň v druhém přízemním podlaží vchodu A, dostupnost je i z vchodu B (2.PP). Nemocnice do úprav prostor a nákupu moderních přístrojů investovala 22 milionů korun.


Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 radiologieplzen.eu

Šablona od Anders Norén