radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 20. října 2012

Na 8. listopad připadá první Mezinárodní den radiologie (International Day of Radiology), který se koná pod záštitou 3 největších odborných radiologických organizací – ESR (European Society of Radiology), RSNA (Radiological Society of North America) a ACR (American College of Radiology).

Radiologie a zobrazovací metody patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti medicíny a správná volba a provedení zobrazovacích metod hraje klíčovou roli v diagnostice i terapii většiny onemocnění, včetně těch nejzávažnějších jako např onkologická problematika. Zároveň představuje jejich využití určitá rizika pro pacienty, jejichž informovanost a přehled o možnostech je stále relativně nízká vzhledem k významu těchto metod.

Mezinárodní den radiologie by měl přispět zejména k všeobecné popularizaci našeho oboru mezi širokou veřejností a zejména ke zlepšení úrovně informovanosti. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách: http://www.internationaldayofradiology.com/.

V České republice budou aktivity spojené s tímto významným dnem koordinovat Česká radiologická společnost.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.