radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 14. října 2012

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na odborné sympózium naší kliniky, které se bude konat v magické datum 12.12.2012 v pavilonu Onkologie. Již z názvu vyplývá zaměření sympózia, kde bychom společně se odbornými špičkami z ostatních klinik z Česka chtěli představit nejmodernější zobrazovací techniky současnosti a jejich výhled do budoucnosti. Tato akce bude zároveň spojena s hodnocením zkušeností z ročního fungování v novém onkologickém pavilonu, kde jsou umístěny dva nejmodernější přístroje.

program sympózia je ke stažení zde.

 

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.