radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 9. dubna 2010

Již jsou doplněné informace o metodách nukleární medicíny a to jak obecné, tak seznam jednotlivých prováděných vyšetření včetně doporučené přípravy.

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.