radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 17. prosince 2012

Na konci ledna 2013 proběhnou na Klinice zobrazovacích metod v Plzni dva přípravné kurzy pro lékaře ve specializační přípravě.

Zde si můžete stáhnout programy obou akcí:

21. 1. – 25. 1. 2013 – Novinky/Základy v radiologii

28. 1. – 1. 2. 2013 – Kurz radiační ochrany (kurz je vhodný i pro radiologické asistenty v rámci předspecializační přípravy)

Stáhněte si, vytiskněte a vyplňte přihlášku na vzdělávací akci. Poté ji zašlete na adresy níže.

Přihlášky na obě akce podávejte na

Oddělení specializačního vzdělávání
Děkanát LF UK v Plzni, Husova 3, Plzeň

Renáta Peteříková
Tel.: 377 593 463, e-mail: renata.peterikova@lfp.cuni.cz

Daniela Vyzrálová
Tel.: 377 593 462, e-mail: daniela.vyzralova@lfp.cuni.cz

Děkanát Lékařské fakulty UK v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
Husova 3
306 05 Plzeň

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.