radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Tomáš Vendiš 25. března 2020

Nabízíme vám doporučený postup ČRS, podle něhož již druhý týden provádíme CT vyšetření u COVID-19 suspektních pacientů na Klinice zobrazovacích metod ve Fakultní nemocnici v Plzni. Pomáháme tak bojovat v první linii s aktuální pandemií. Autory tohoto postupu jsou odborníci z naší nemocnice.

Urgentní výpočetní tomografie při podezření na onemocnění COVID-19
Návod Radiologické společnosti ČLS JEP pro provedení, hodnocení nálezů a interpretaci výsledků v klinickém kontextu vycházející z dostupných informací a zkušeností s onemocněním COVID-19 dostupnými 15. 3. 2020
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.1 , doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.1, doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.1, doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.2, prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.3
1 Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice Plzeň
2 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Plzeň
3 1. interní klinika Fakultní nemocnice Plzeň

Ke stažení: zde

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.