radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 12. května 2010

Do rubriky Ke stažení/výukové materiály/LF byly umístěny zkouškové snímky ve formě powerpointové prezentace. Jednotlivé snímky jsou opatřeny komentářem označujícím patologické nálezy.

You can here download examination images as powerpoint presentation.

Rubriky: studenti

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.