radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Jan Baxa 17. května 2010

Dne 2. 6. 2010 proběhne Večer Kliniky zobrazovacích metod, který se v „netradičním“ termínu koná u příležitosti oslavy narozenin přednosty kliniky a děkana LF Doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.. Odborný program začne netradičně již v 16 hodin v aule Šafránkova pavilonu. Srdečně zveme všechny kolegy i ostatní lékaře.
.
.
.
.
.
.
.

Program večera:

Úvodní slovo: Ferda J: Radiodiagnostika ve FN Lochotín v létech 1992 – 2010 /15 min/

1. Ferda J: CT-angiografie krkavic – 15 let (r)evoluce /15 min/
2. Duras P: Endovaskulární léčba intrakraniálních aneuryzmat – 10 let našich zkušeností /15 min/
3. Kastner J: Zobrazení sportovních úrazů magnetickou rezonancí /15 min/
4. Mírka H: Zobrazení nádorů měkkých tkání magnetickou rezonancí /15 min/

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.