radiologieplzen.eu

informační portál Kliniky zobrazovacích metod

Tomáš Vendiš 4. října 2016
„Večer Kliniky zobrazovacích metod“

na Spolku lékařů J. E. Purkyně,

který se koná

ve středu 19. října 2016 od 18.00 do 20.00 h

v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu.

Podrobný program: pozvanka-purkynka-16

 

The easiest way to translate this page, is by using Translate Button feature on bottom right of this web.